Как да получите от Netflix за Xbox 360

Netflix направи своята заявка на разположение на PlayStation, Wii, Comcast и други популярни устройства, така че потребителите могат да използват Netflix по телевизията. В тази статия ще ви покажем как да се измъкнем от вашата сметка Netflix за Xbox 360. Вие ще трябва да деактивирате текущата сметка Netflix за Xbox 360, и след това се добавя нова.

Стъпки

  1. Отворете Netflix на Xbox 360.

  2. Изберете страницата за търсене, като натиснете Y.

  3. Въведете следните ключови клавишите последователност на контролера: Up, Up, надолу, надолу, наляво, надясно, наляво, надясно, нагоре, нагоре, нагоре, нагоре.

  4. Диагностичен екран, който ще ви позволи да излезете. Потвърдете вашия избор.

  5. Ако искате да се регистрирате за нов профил Netflix или остава така.

Допълнителни статии