Как да се синхронизира Wii Fit Balance Board

Ако си Nintendo Wii Balance не е свързан към конзолата Wii, тогава тази статия можете да научите как да се извърши тяхната синхронизация. Вие трябва да синхронизирате устройства са игри за Wii Fit.

Стъпки

  1. Настройте желаната (като Wii Fit, която идва с конзолата) игра в конзолата Wii. Започнете играта.

  2. Обърни Баланс съвет Wii към горната част на краката и свалете капака.

  3. Как да се синхронизира Wii Fit Balance Board
  4. Отворете слота за SD карта, върху предната част на конзолата Wii.

  5. Как да се синхронизира Wii Fit Balance Board
  6. Натиснете и освободете бутона червено в долната част на синхронизация Wii Balance Board. Опитайте да натиснете двата бутона едновременно.

  7. Как да се синхронизира Wii Fit Balance Board
  8. Натиснете и освободете синхронизацията в отделението SD картата.

  9. Гледай. Синхронизацията може да се извърши по време на мигащи светлини Wii Баланс съвет. След като светлинните спира да мига и светва в синьо, устройствата ще бъдат свързани.

Съвет

  • Уверете се, че използвате работи батерията Wii Balance Board. В противен случай, синхронизацията ще се провали.