Как да получите Fire Stone в Pokemon Silver

Имате ли Pokemon Gold, Silver или Crystal, и искате да получите Fire Stone, да се развива в определен Pokemon, като Vulpiksa (Vulpix), Ivy (Eevee) или Hroulita (Growlithe)? Много добре, сега можете да го направите!

Стъпки


  1. По пътя 36 срещне с ученици Алън. Вие вероятно ще го получи обаждане и той ще ви даде Fire Stone.


  2. Можете да получите Fire Stone, използвайки Mystery Gift.


  3. Road 25 в Канто (Канто) дядо Bill ще ви предостави Fire Stone, ако му покажа Vulpiksa (Vulpix) или Hroulita (Growlithe).


  4. Можете да използвате камък за развитието на тези Pokémon: Hroul - в Arkanayna (Arcanine), Ivy - в Flareona (Flareon) и Vulpiks - в Naynteylsa (Ninetales).