• Компютри и Електроника
  • Windows

Как да сканирате в Windows 8

Ако скенерът е свързан и инсталиран на вашия Windows 8, с него можете да сканирате документи чрез поставянето им в скенера. Освен това, можете да сканирате директно от Windows 8, вместо да кликнете на бутона върху скенера.

Стъпки

  1. Как да сканирате в Windows 8
  2. Отворете менюто Start в Windows 8 и да намерят Scanning (Сканиране).

  3. Как да сканирате в Windows 8
  4. Изберете Сканиране на документ или снимка (Сканиране на документ или снимка) за иконата на принтера и фотоапарата.

  5. Как да сканирате в Windows 8
  6. В факс и сканиране в Windows (Windows факс и сканиране) Натиснете област на сканиране (Scan) долния ляв ъгъл.

  7. Как да сканирате в Windows 8
  8. Изберете най-горното ляво опцията New Scan (Сканирай) За да започнете процеса на сканиране.