• Компютри и Електроника
 • Windows

Как да отворите прозореца Services в Windows

Ако искате да отворите "Услуги" в Windows? Тогава прочетете тази статия.

Стъпки

  Как да отворите прозореца Services в Windows
 1. Натиснете "Start".

 2. Как да отворите прозореца Services в Windows
 3. Кликнете "Control Panel".

 4. Как да отворите прозореца Services в Windows
 5. Кликнете на "Административни инструменти".

 6. Как да отворите прозореца Services в Windows
 7. Кликнете "Услуги".

Алтернативен метод

  Как да отворите прозореца Services в Windows
 1. Натиснете "Start".

 2. Как да отворите прозореца Services в Windows
 3. Кликнете "Run".

 4. Как да отворите прозореца Services в Windows
 5. Въведете услуги.MSC и кликнете OK.

Съвет

 • Колкото повече услуги, които да спрат, толкова по-бързо ще работи системата.

Предупреждение

 • Не спирайте да се изискват услуги; в противен случай системата ще работи с неуспехи.