• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 226
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 306
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 224
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 293
За да активирате Free Windows 81 admin 846
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 292
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 229
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 221
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 226
За да влезете в профила си с в Net User admin 241
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 228
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 237
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 291
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 239
За да записвате гласа си на Windows admin 278
За да затворите програма в Windows 8 admin 216
За да затворите програмата в Windows 8 admin 168
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 317
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 255
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 187
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 298
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 205
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 193
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 159
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 230
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 299
За да изтриете файл от командния ред admin 176
За да освободите място на диска Windows 7 admin 337
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 310
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 234
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 151
За да промените датата и часа от командния ред admin 151
За да промените или да създадете икони в Windows admin 610
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 231
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 211
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 302
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 238
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 244
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 275
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 276
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 166
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 250
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 251
За да се покажат скритите файлове admin 252
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 216
За да се улесни работата на Windows admin 240
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 169
За да стартирате редактора на системния регистър admin 270
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 202
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 207
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 265
За да увеличите на компютър admin 129
За достъп до монтажника на инсталацията admin 214
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 259
За запис на видео екран в Windows 7 admin 344
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 311
За създаване на живо тапет в Windows admin 226
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 292
Как да активирате Windows 7 admin 188
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 299
Как да активирате Windows 8 admin 284
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 231
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 198
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 228
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 222
Как да блокирате сайт за Windows admin 266
Как да включите Task Manager в Windows admin 268
Как да влезете в BIOS admin 220
Как да възстановите Windows 7 admin 205
Как да възстановите Windows 7 admin 321
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 631
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 252
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 151
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 396
Как да възстановите файлове от кошчето admin 259
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 156
Как да деактивирате активиране Windows admin 338
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 273
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 304
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 167
Как да деинсталирате DirectX admin 424
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 266
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 237
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 273
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 269
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 193
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 328
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 231
Как да заобиколи активиране Vista admin 166
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 241
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 221
Как да защитим папка в Windows admin 353
Как да знаете версията на Windows admin 142
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 156
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 203
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 232
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 349
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 301
Как да използвате Windows 8 admin 294
Как да използвате Windows Movie Maker admin 266
Как да използвате Windows Server 2003 admin 254
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 210
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 301
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 250
Как да изпълните команда Traceroute admin 275
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 179
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 303
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 207
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 249
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 149
Как да изтриете историята започна admin 207
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 304
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1281
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 424
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 196
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 166
Как да индекс папка в Windows 7 admin 338
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 331
Как да инсталираме Windows 7 admin 217
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 249
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 360
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 156
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 207
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 246
Как да инсталираме Windows 8 admin 163
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 320
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 204
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 246
Как да инсталирате DirectX admin 269
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 178
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 257
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 158
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 299
Как да инсталирате Viber за Windows admin 192
Как да инсталирате Windows 81 admin 121
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 309
Как да инсталирате Windows Vista admin 263
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 254
Как да инсталирате Windows XP admin 214
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 287
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 225
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 168
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 265
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 257
Как да инсталирате Windows парола admin 142
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 172
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 261
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 233
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 195
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 225
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 393
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 153
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 264
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 320
Как да копирате файлове от командния ред admin 275
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 440
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 450
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 433
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 256
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 276
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 224
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 274
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 215
Как да направите стартиращ Windows CD admin 189
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 194
Как да настроите Вашия компютър като admin 483
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 161
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 322
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 182
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 215
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 290
Как да оптимизираме Windows 7 admin 408
Как да оптимизираме Windows 8 admin 387
Как да оптимизираме Windows XP admin 214
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 209
Как да отворите командния ред в Windows admin 206
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 241
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 235
Как да отворите папката на акция admin 397
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 200
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 430
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 500
Как да пишем на партиди admin 162
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 223
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 231
Как да получите Windows 7 безплатно admin 246
Как да получите Windows 8 admin 228
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 229
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 159
Как да получите точки Microsoft точки admin 200
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 284
Как да почистите системния регистър admin 170
Как да почистите системния регистър ръчно admin 308
Как да преинсталирате Windows 7 admin 225
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 273
Как да преинсталирате Windows 8 admin 161
Как да преинсталирате Windows 81 admin 309
Как да преинсталирате Windows XP admin 228
Как да преинсталирате Windows XP admin 280
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 311
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 224
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 235
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 163
Как да премахнете Outlook Express admin 268
Как да премахнете Windows 7 admin 232
Как да премахнете Windows 81 admin 209
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 270
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 162
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 455
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 188
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 248
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 193
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 292
Как да премахнете изтрити файлове admin 201
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 210
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 227
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 249
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 263
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 215
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 255
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 218
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 176
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 207
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 343
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 219
Как да променим мишката в Windows 8 admin 188
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 251
Как да промените размера Images в Windows XP admin 219
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 173
Как да промените типа на файла в Windows admin 237
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 183
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 247
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 205
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 296
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 154
Как да променя времето в Windows 8 admin 175
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 216
Как да променя тапета на Windows admin 399
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 228
Как да разпознаете Windows admin 185
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 199
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 465
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 164
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 194
Как да рестартирате Windows 8 admin 201
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 250
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 255
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 187
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 312
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 414
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1088
Как да се възстановят изтрити снимки admin 215
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 240
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 265
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 162
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 241
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 247
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 275
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 224
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 321
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 228
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 255
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 248
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 971
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 260
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 204
Как да се определи Windows XP admin 279
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 329
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 285
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 222
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 236
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 227
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 308
Как да се преформатира Windows 7 admin 454
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 217
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 236
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 365
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 331
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 202
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 232
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 235
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 219
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 397
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 305
Как да се регистрирам DLL admin 348
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 322
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 242
Как да се свържете с Windows Media Player admin 230
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 238
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 441
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 220
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 246
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 207
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 210
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 147
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 262
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 251
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 146
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 316
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 188
Как да се ускори Start Menu admin 147
Как да се ускори Windows 7 admin 162
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 164
Как да се ускори Windows 8 admin 295
Как да се ускори Windows Vista admin 204
Как да се ускори Windows XP обувка admin 213
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 208
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 229
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 268
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 190
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 245
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 232
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 222
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 847
Как да сканирате в Windows 8 admin 227
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 192
Как да скриете файлове в Windows admin 197
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 271
Как да смените езика на Windows 8 admin 256
Как да смените паролата за Windows XP admin 276
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 321
Как да смените паролите на компютъра си admin 186
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 228
Как да смените фона на папките в Windows admin 228
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 184
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 258
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 132
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 158
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 190
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 168
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 224
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 147
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 198
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 234
Как да създадете икона за Windows admin 229
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 195
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 267
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 240
Как да създадете файл JAR admin 157
Как да тече за възстановяване на системата admin 307
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 208
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 409
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 201
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 184
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 263
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 252
Как да форматирате диск с Windows XP admin 252
Как да хакна Windows admin 198
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 418
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 181
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1079
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 174
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 222
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 179
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 156
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 215
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 204
Колко ускори Windows XP admin 289
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 265
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 625
Промяна на снимки в Windows 8 admin 174