• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 267
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 374
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 270
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 346
За да активирате Free Windows 81 admin 1015
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 337
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 267
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 256
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 271
За да влезете в профила си с в Net User admin 281
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 270
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 280
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 343
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 275
За да записвате гласа си на Windows admin 325
За да затворите програма в Windows 8 admin 256
За да затворите програмата в Windows 8 admin 209
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 356
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 298
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 234
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 335
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 248
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 238
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 204
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 277
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 346
За да изтриете файл от командния ред admin 216
За да освободите място на диска Windows 7 admin 389
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 355
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 277
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 196
За да промените датата и часа от командния ред admin 193
За да промените или да създадете икони в Windows admin 752
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 265
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 257
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 344
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 283
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 285
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 334
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 335
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 213
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 301
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 290
За да се покажат скритите файлове admin 299
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 266
За да се улесни работата на Windows admin 284
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 216
За да стартирате редактора на системния регистър admin 313
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 248
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 249
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 374
За да увеличите на компютър admin 161
За достъп до монтажника на инсталацията admin 254
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 297
За запис на видео екран в Windows 7 admin 481
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 383
За създаване на живо тапет в Windows admin 258
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 332
Как да активирате Windows 7 admin 233
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 343
Как да активирате Windows 8 admin 320
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 269
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 231
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 268
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 261
Как да блокирате сайт за Windows admin 303
Как да включите Task Manager в Windows admin 305
Как да влезете в BIOS admin 259
Как да възстановите Windows 7 admin 234
Как да възстановите Windows 7 admin 354
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 713
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 291
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 196
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 466
Как да възстановите файлове от кошчето admin 302
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 185
Как да деактивирате активиране Windows admin 376
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 321
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 339
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 203
Как да деинсталирате DirectX admin 490
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 301
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 270
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 321
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 320
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 230
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 378
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 264
Как да заобиколи активиране Vista admin 200
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 293
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 259
Как да защитим папка в Windows admin 420
Как да знаете версията на Windows admin 176
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 193
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 239
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 265
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 394
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 356
Как да използвате Windows 8 admin 336
Как да използвате Windows Movie Maker admin 303
Как да използвате Windows Server 2003 admin 292
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 259
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 341
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 286
Как да изпълните команда Traceroute admin 308
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 219
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 357
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 240
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 287
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 181
Как да изтриете историята започна admin 249
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 355
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1813
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 499
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 231
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 208
Как да индекс папка в Windows 7 admin 384
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 389
Как да инсталираме Windows 7 admin 258
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 287
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 421
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 194
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 252
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 298
Как да инсталираме Windows 8 admin 208
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 360
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 251
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 285
Как да инсталирате DirectX admin 323
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 219
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 295
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 192
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 344
Как да инсталирате Viber за Windows admin 241
Как да инсталирате Windows 81 admin 156
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 347
Как да инсталирате Windows Vista admin 300
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 294
Как да инсталирате Windows XP admin 258
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 343
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 263
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 209
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 299
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 302
Как да инсталирате Windows парола admin 184
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 219
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 334
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 272
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 236
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 261
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 499
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 187
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 389
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 369
Как да копирате файлове от командния ред admin 316
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 504
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 521
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 518
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 289
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 337
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 255
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 314
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 250
Как да направите стартиращ Windows CD admin 226
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 232
Как да настроите Вашия компютър като admin 545
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 194
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 385
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 217
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 258
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 338
Как да оптимизираме Windows 7 admin 471
Как да оптимизираме Windows 8 admin 441
Как да оптимизираме Windows XP admin 255
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 250
Как да отворите командния ред в Windows admin 236
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 275
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 273
Как да отворите папката на акция admin 485
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 234
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 543
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 675
Как да пишем на партиди admin 195
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 257
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 270
Как да получите Windows 7 безплатно admin 281
Как да получите Windows 8 admin 263
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 264
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 191
Как да получите точки Microsoft точки admin 235
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 318
Как да почистите системния регистър admin 208
Как да почистите системния регистър ръчно admin 347
Как да преинсталирате Windows 7 admin 272
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 332
Как да преинсталирате Windows 8 admin 201
Как да преинсталирате Windows 81 admin 356
Как да преинсталирате Windows XP admin 259
Как да преинсталирате Windows XP admin 320
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 348
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 262
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 278
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 204
Как да премахнете Outlook Express admin 312
Как да премахнете Windows 7 admin 269
Как да премахнете Windows 81 admin 251
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 310
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 196
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 525
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 227
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 284
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 224
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 331
Как да премахнете изтрити файлове admin 238
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 249
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 265
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 294
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 320
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 250
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 302
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 258
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 219
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 246
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 390
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 257
Как да променим мишката в Windows 8 admin 218
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 295
Как да промените размера Images в Windows XP admin 255
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 198
Как да промените типа на файла в Windows admin 269
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 219
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 285
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 245
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 415
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 189
Как да променя времето в Windows 8 admin 208
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 258
Как да променя тапета на Windows admin 497
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 261
Как да разпознаете Windows admin 216
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 237
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 549
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 199
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 244
Как да рестартирате Windows 8 admin 236
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 284
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 297
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 220
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 349
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 476
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1178
Как да се възстановят изтрити снимки admin 261
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 313
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 301
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 200
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 277
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 285
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 310
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 260
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 372
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 271
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 328
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 284
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 1416
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 296
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 240
Как да се определи Windows XP admin 315
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 418
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 331
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 250
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 266
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 272
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 362
Как да се преформатира Windows 7 admin 527
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 255
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 279
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 486
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 368
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 239
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 273
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 272
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 289
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 472
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 350
Как да се регистрирам DLL admin 396
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 368
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 278
Как да се свържете с Windows Media Player admin 271
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 273
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 491
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 260
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 286
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 244
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 240
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 180
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 303
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 288
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 183
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 385
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 226
Как да се ускори Start Menu admin 184
Как да се ускори Windows 7 admin 195
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 200
Как да се ускори Windows 8 admin 325
Как да се ускори Windows Vista admin 254
Как да се ускори Windows XP обувка admin 251
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 257
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 271
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 307
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 230
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 285
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 273
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 257
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 903
Как да сканирате в Windows 8 admin 265
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 224
Как да скриете файлове в Windows admin 244
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 323
Как да смените езика на Windows 8 admin 296
Как да смените паролата за Windows XP admin 311
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 377
Как да смените паролите на компютъра си admin 223
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 267
Как да смените фона на папките в Windows admin 262
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 225
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 297
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 166
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 203
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 230
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 203
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 262
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 177
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 228
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 272
Как да създадете икона за Windows admin 273
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 238
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 323
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 285
Как да създадете файл JAR admin 195
Как да тече за възстановяване на системата admin 350
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 251
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 478
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 238
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 223
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 314
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 289
Как да форматирате диск с Windows XP admin 287
Как да хакна Windows admin 239
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 531
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 212
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1139
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 209
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 255
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 215
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 193
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 250
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 235
Колко ускори Windows XP admin 355
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 298
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 814
Промяна на снимки в Windows 8 admin 206