• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 179
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 243
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 193
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 227
За да активирате Free Windows 81 admin 677
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 255
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 187
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 194
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 180
За да влезете в профила си с в Net User admin 200
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 204
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 204
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 235
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 194
За да записвате гласа си на Windows admin 232
За да затворите програма в Windows 8 admin 175
За да затворите програмата в Windows 8 admin 138
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 278
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 214
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 151
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 261
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 169
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 160
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 131
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 201
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 249
За да изтриете файл от командния ред admin 145
За да освободите място на диска Windows 7 admin 302
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 264
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 199
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 105
За да промените датата и часа от командния ред admin 121
За да промените или да създадете икони в Windows admin 497
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 202
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 183
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 261
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 213
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 207
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 241
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 219
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 132
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 205
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 213
За да се покажат скритите файлове admin 202
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 160
За да се улесни работата на Windows admin 199
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 132
За да стартирате редактора на системния регистър admin 237
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 156
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 180
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 194
За да увеличите на компютър admin 93
За достъп до монтажника на инсталацията admin 184
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 227
За запис на видео екран в Windows 7 admin 264
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 248
За създаване на живо тапет в Windows admin 192
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 251
Как да активирате Windows 7 admin 143
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 261
Как да активирате Windows 8 admin 244
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 198
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 163
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 197
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 189
Как да блокирате сайт за Windows admin 244
Как да включите Task Manager в Windows admin 229
Как да влезете в BIOS admin 189
Как да възстановите Windows 7 admin 167
Как да възстановите Windows 7 admin 285
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 493
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 218
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 112
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 330
Как да възстановите файлове от кошчето admin 221
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 122
Как да деактивирате активиране Windows admin 282
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 231
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 267
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 138
Как да деинсталирате DirectX admin 348
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 234
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 200
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 242
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 217
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 161
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 281
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 195
Как да заобиколи активиране Vista admin 141
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 180
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 191
Как да защитим папка в Windows admin 270
Как да знаете версията на Windows admin 112
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 109
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 172
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 189
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 298
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 246
Как да използвате Windows 8 admin 254
Как да използвате Windows Movie Maker admin 224
Как да използвате Windows Server 2003 admin 223
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 168
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 261
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 218
Как да изпълните команда Traceroute admin 240
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 141
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 254
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 163
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 211
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 113
Как да изтриете историята започна admin 181
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 257
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 954
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 334
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 160
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 123
Как да индекс папка в Windows 7 admin 283
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 260
Как да инсталираме Windows 7 admin 155
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 205
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 274
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 117
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 170
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 192
Как да инсталираме Windows 8 admin 125
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 269
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 162
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 205
Как да инсталирате DirectX admin 220
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 130
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 214
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 123
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 247
Как да инсталирате Viber за Windows admin 155
Как да инсталирате Windows 81 admin 94
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 267
Как да инсталирате Windows Vista admin 227
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 214
Как да инсталирате Windows XP admin 176
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 213
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 177
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 125
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 228
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 215
Как да инсталирате Windows парола admin 109
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 125
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 206
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 175
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 164
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 195
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 328
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 125
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 183
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 271
Как да копирате файлове от командния ред admin 246
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 376
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 377
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 362
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 223
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 229
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 190
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 220
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 179
Как да направите стартиращ Windows CD admin 154
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 155
Как да настроите Вашия компютър като admin 427
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 134
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 269
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 141
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 167
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 250
Как да оптимизираме Windows 7 admin 347
Как да оптимизираме Windows 8 admin 338
Как да оптимизираме Windows XP admin 165
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 165
Как да отворите командния ред в Windows admin 170
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 209
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 196
Как да отворите папката на акция admin 327
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 172
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 330
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 364
Как да пишем на партиди admin 129
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 194
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 195
Как да получите Windows 7 безплатно admin 208
Как да получите Windows 8 admin 193
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 196
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 132
Как да получите точки Microsoft точки admin 169
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 253
Как да почистите системния регистър admin 132
Как да почистите системния регистър ръчно admin 261
Как да преинсталирате Windows 7 admin 162
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 217
Как да преинсталирате Windows 8 admin 119
Как да преинсталирате Windows 81 admin 210
Как да преинсталирате Windows XP admin 190
Как да преинсталирате Windows XP admin 233
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 269
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 190
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 185
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 128
Как да премахнете Outlook Express admin 232
Как да премахнете Windows 7 admin 197
Как да премахнете Windows 81 admin 176
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 211
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 132
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 384
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 153
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 210
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 162
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 248
Как да премахнете изтрити файлове admin 170
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 182
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 189
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 211
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 219
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 183
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 214
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 186
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 130
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 176
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 302
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 184
Как да променим мишката в Windows 8 admin 153
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 205
Как да промените размера Images в Windows XP admin 182
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 148
Как да промените типа на файла в Windows admin 204
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 152
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 214
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 175
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 215
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 123
Как да променя времето в Windows 8 admin 146
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 173
Как да променя тапета на Windows admin 320
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 202
Как да разпознаете Windows admin 157
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 159
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 371
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 130
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 150
Как да рестартирате Windows 8 admin 176
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 210
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 219
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 147
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 260
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 344
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 913
Как да се възстановят изтрити снимки admin 161
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 181
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 220
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 121
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 204
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 211
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 229
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 188
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 249
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 192
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 196
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 203
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 733
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 222
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 169
Как да се определи Windows XP admin 227
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 253
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 242
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 190
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 197
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 177
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 237
Как да се преформатира Windows 7 admin 386
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 188
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 186
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 257
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 284
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 163
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 192
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 205
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 169
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 332
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 249
Как да се регистрирам DLL admin 298
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 276
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 205
Как да се свържете с Windows Media Player admin 202
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 213
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 369
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 174
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 214
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 174
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 179
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 114
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 219
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 209
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 107
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 239
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 135
Как да се ускори Start Menu admin 112
Как да се ускори Windows 7 admin 119
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 128
Как да се ускори Windows 8 admin 264
Как да се ускори Windows Vista admin 162
Как да се ускори Windows XP обувка admin 173
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 160
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 185
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 222
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 152
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 211
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 205
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 183
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 761
Как да сканирате в Windows 8 admin 196
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 164
Как да скриете файлове в Windows admin 162
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 217
Как да смените езика на Windows 8 admin 227
Как да смените паролата за Windows XP admin 235
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 266
Как да смените паролите на компютъра си admin 156
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 195
Как да смените фона на папките в Windows admin 199
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 143
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 222
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 101
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 124
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 159
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 140
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 175
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 116
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 161
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 201
Как да създадете икона за Windows admin 204
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 165
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 229
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 190
Как да създадете файл JAR admin 127
Как да тече за възстановяване на системата admin 261
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 177
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 333
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 159
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 148
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 218
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 219
Как да форматирате диск с Windows XP admin 222
Как да хакна Windows admin 151
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 311
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 156
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 874
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 133
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 198
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 154
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 122
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 195
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 174
Колко ускори Windows XP admin 238
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 231
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 492
Промяна на снимки в Windows 8 admin 141