• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 148
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 221
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 179
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 196
За да активирате Free Windows 81 admin 606
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 227
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 163
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 175
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 151
За да влезете в профила си с в Net User admin 188
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 187
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 192
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 217
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 165
За да записвате гласа си на Windows admin 210
За да затворите програма в Windows 8 admin 158
За да затворите програмата в Windows 8 admin 119
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 249
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 184
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 122
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 242
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 146
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 154
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 117
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 182
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 223
За да изтриете файл от командния ред admin 132
За да освободите място на диска Windows 7 admin 274
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 230
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 185
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 94
За да промените датата и часа от командния ред admin 104
За да промените или да създадете икони в Windows admin 447
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 194
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 174
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 238
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 197
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 195
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 222
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 183
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 116
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 182
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 203
За да се покажат скритите файлове admin 183
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 147
За да се улесни работата на Windows admin 190
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 122
За да стартирате редактора на системния регистър admin 194
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 126
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 164
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 177
За да увеличите на компютър admin 82
За достъп до монтажника на инсталацията admin 179
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 166
За запис на видео екран в Windows 7 admin 237
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 218
За създаване на живо тапет в Windows admin 182
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 236
Как да активирате Windows 7 admin 124
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 224
Как да активирате Windows 8 admin 225
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 182
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 130
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 178
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 179
Как да блокирате сайт за Windows admin 193
Как да включите Task Manager в Windows admin 213
Как да влезете в BIOS admin 179
Как да възстановите Windows 7 admin 156
Как да възстановите Windows 7 admin 247
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 434
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 193
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 100
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 303
Как да възстановите файлове от кошчето admin 187
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 112
Как да деактивирате активиране Windows admin 256
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 212
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 226
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 129
Как да деинсталирате DirectX admin 310
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 205
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 186
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 224
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 199
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 130
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 254
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 183
Как да заобиколи активиране Vista admin 130
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 158
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 169
Как да защитим папка в Windows admin 227
Как да знаете версията на Windows admin 90
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 88
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 156
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 177
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 281
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 234
Как да използвате Windows 8 admin 231
Как да използвате Windows Movie Maker admin 203
Как да използвате Windows Server 2003 admin 205
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 146
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 238
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 191
Как да изпълните команда Traceroute admin 215
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 111
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 231
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 134
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 189
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 99
Как да изтриете историята започна admin 166
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 234
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 862
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 311
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 135
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 110
Как да индекс папка в Windows 7 admin 255
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 228
Как да инсталираме Windows 7 admin 119
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 187
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 240
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 106
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 159
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 150
Как да инсталираме Windows 8 admin 102
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 239
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 134
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 188
Как да инсталирате DirectX admin 208
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 111
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 201
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 107
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 224
Как да инсталирате Viber за Windows admin 132
Как да инсталирате Windows 81 admin 80
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 236
Как да инсталирате Windows Vista admin 204
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 193
Как да инсталирате Windows XP admin 127
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 182
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 157
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 113
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 215
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 198
Как да инсталирате Windows парола admin 95
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 104
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 192
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 132
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 156
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 178
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 296
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 105
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 138
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 233
Как да копирате файлове от командния ред admin 215
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 345
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 353
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 325
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 200
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 219
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 175
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 201
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 149
Как да направите стартиращ Windows CD admin 145
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 134
Как да настроите Вашия компютър като admin 391
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 124
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 247
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 117
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 149
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 228
Как да оптимизираме Windows 7 admin 328
Как да оптимизираме Windows 8 admin 319
Как да оптимизираме Windows XP admin 138
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 155
Как да отворите командния ред в Windows admin 130
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 193
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 178
Как да отворите папката на акция admin 289
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 164
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 286
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 324
Как да пишем на партиди admin 109
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 183
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 182
Как да получите Windows 7 безплатно admin 191
Как да получите Windows 8 admin 184
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 181
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 117
Как да получите точки Microsoft точки admin 158
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 221
Как да почистите системния регистър admin 111
Как да почистите системния регистър ръчно admin 237
Как да преинсталирате Windows 7 admin 127
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 204
Как да преинсталирате Windows 8 admin 101
Как да преинсталирате Windows 81 admin 188
Как да преинсталирате Windows XP admin 168
Как да преинсталирате Windows XP admin 196
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 246
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 175
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 165
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 110
Как да премахнете Outlook Express admin 212
Как да премахнете Windows 7 admin 178
Как да премахнете Windows 81 admin 165
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 197
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 108
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 350
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 136
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 195
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 138
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 228
Как да премахнете изтрити файлове admin 158
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 173
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 166
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 197
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 195
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 167
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 139
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 162
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 118
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 161
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 272
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 162
Как да променим мишката в Windows 8 admin 141
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 194
Как да промените размера Images в Windows XP admin 151
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 140
Как да промените типа на файла в Windows admin 195
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 133
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 201
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 159
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 186
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 110
Как да променя времето в Windows 8 admin 123
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 145
Как да променя тапета на Windows admin 284
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 189
Как да разпознаете Windows admin 147
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 142
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 333
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 112
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 131
Как да рестартирате Windows 8 admin 168
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 194
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 192
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 133
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 224
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 299
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 819
Как да се възстановят изтрити снимки admin 143
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 154
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 201
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 103
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 181
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 192
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 201
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 171
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 220
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 177
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 177
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 182
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 638
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 206
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 162
Как да се определи Windows XP admin 209
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 213
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 218
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 175
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 180
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 144
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 200
Как да се преформатира Windows 7 admin 354
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 159
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 166
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 206
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 254
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 144
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 174
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 190
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 147
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 297
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 214
Как да се регистрирам DLL admin 278
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 248
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 187
Как да се свържете с Windows Media Player admin 192
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 206
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 331
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 148
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 198
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 163
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 158
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 100
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 213
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 183
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 95
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 206
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 108
Как да се ускори Start Menu admin 101
Как да се ускори Windows 7 admin 96
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 119
Как да се ускори Windows 8 admin 240
Как да се ускори Windows Vista admin 143
Как да се ускори Windows XP обувка admin 141
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 131
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 175
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 213
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 141
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 198
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 190
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 170
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 732
Как да сканирате в Windows 8 admin 184
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 150
Как да скриете файлове в Windows admin 148
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 175
Как да смените езика на Windows 8 admin 207
Как да смените паролата за Windows XP admin 213
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 251
Как да смените паролите на компютъра си admin 138
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 181
Как да смените фона на папките в Windows admin 185
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 123
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 194
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 84
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 99
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 141
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 128
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 148
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 109
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 148
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 188
Как да създадете икона за Windows admin 184
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 156
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 211
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 157
Как да създадете файл JAR admin 109
Как да тече за възстановяване на системата admin 243
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 168
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 294
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 145
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 125
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 203
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 197
Как да форматирате диск с Windows XP admin 204
Как да хакна Windows admin 121
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 267
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 146
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 826
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 119
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 189
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 141
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 102
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 181
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 158
Колко ускори Windows XP admin 207
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 213
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 427
Промяна на снимки в Windows 8 admin 128