• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 285
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 410
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 292
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 375
За да активирате Free Windows 81 admin 1087
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 354
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 284
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 272
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 288
За да влезете в профила си с в Net User admin 295
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 286
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 296
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 365
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 292
За да записвате гласа си на Windows admin 343
За да затворите програма в Windows 8 admin 275
За да затворите програмата в Windows 8 admin 229
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 375
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 315
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 249
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 354
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 266
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 254
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 220
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 292
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 364
За да изтриете файл от командния ред admin 231
За да освободите място на диска Windows 7 admin 409
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 372
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 291
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 213
За да промените датата и часа от командния ред admin 211
За да промените или да създадете икони в Windows admin 837
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 279
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 275
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 364
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 302
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 302
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 356
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 359
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 231
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 318
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 306
За да се покажат скритите файлове admin 321
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 281
За да се улесни работата на Windows admin 300
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 236
За да стартирате редактора на системния регистър admin 330
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 264
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 262
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 432
За да увеличите на компютър admin 174
За достъп до монтажника на инсталацията admin 270
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 313
За запис на видео екран в Windows 7 admin 560
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 404
За създаване на живо тапет в Windows admin 274
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 345
Как да активирате Windows 7 admin 265
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 366
Как да активирате Windows 8 admin 337
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 286
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 250
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 286
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 276
Как да блокирате сайт за Windows admin 318
Как да включите Task Manager в Windows admin 320
Как да влезете в BIOS admin 272
Как да възстановите Windows 7 admin 249
Как да възстановите Windows 7 admin 371
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 743
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 311
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 211
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 498
Как да възстановите файлове от кошчето admin 317
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 203
Как да деактивирате активиране Windows admin 396
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 344
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 354
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 217
Как да деинсталирате DirectX admin 521
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 320
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 285
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 342
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 340
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 246
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 398
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 280
Как да заобиколи активиране Vista admin 219
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 319
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 275
Как да защитим папка в Windows admin 447
Как да знаете версията на Windows admin 195
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 214
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 254
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 281
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 415
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 391
Как да използвате Windows 8 admin 351
Как да използвате Windows Movie Maker admin 321
Как да използвате Windows Server 2003 admin 306
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 277
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 361
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 304
Как да изпълните команда Traceroute admin 325
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 233
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 376
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 256
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 305
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 196
Как да изтриете историята започна admin 263
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 373
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1988
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 528
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 247
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 226
Как да индекс папка в Windows 7 admin 401
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 415
Как да инсталираме Windows 7 admin 274
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 305
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 444
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 207
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 267
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 331
Как да инсталираме Windows 8 admin 221
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 380
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 270
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 302
Как да инсталирате DirectX admin 347
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 238
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 311
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 208
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 362
Как да инсталирате Viber за Windows admin 260
Как да инсталирате Windows 81 admin 168
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 364
Как да инсталирате Windows Vista admin 315
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 306
Как да инсталирате Windows XP admin 271
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 365
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 280
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 223
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 314
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 314
Как да инсталирате Windows парола admin 199
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 234
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 360
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 291
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 250
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 273
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 533
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 199
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 434
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 383
Как да копирате файлове от командния ред admin 331
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 541
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 553
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 563
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 305
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 356
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 271
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 329
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 266
Как да направите стартиращ Windows CD admin 241
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 249
Как да настроите Вашия компютър като admin 577
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 210
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 413
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 233
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 270
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 356
Как да оптимизираме Windows 7 admin 491
Как да оптимизираме Windows 8 admin 463
Как да оптимизираме Windows XP admin 272
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 270
Как да отворите командния ред в Windows admin 280
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 293
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 284
Как да отворите папката на акция admin 531
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 248
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 594
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 812
Как да пишем на партиди admin 218
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 268
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 283
Как да получите Windows 7 безплатно admin 298
Как да получите Windows 8 admin 278
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 275
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 206
Как да получите точки Microsoft точки admin 249
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 329
Как да почистите системния регистър admin 220
Как да почистите системния регистър ръчно admin 365
Как да преинсталирате Windows 7 admin 288
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 358
Как да преинсталирате Windows 8 admin 214
Как да преинсталирате Windows 81 admin 375
Как да преинсталирате Windows XP admin 274
Как да преинсталирате Windows XP admin 335
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 362
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 275
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 296
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 222
Как да премахнете Outlook Express admin 327
Как да премахнете Windows 7 admin 285
Как да премахнете Windows 81 admin 265
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 326
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 213
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 557
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 243
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 300
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 241
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 347
Как да премахнете изтрити файлове admin 255
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 262
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 279
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 310
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 345
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 263
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 319
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 270
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 233
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 264
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 406
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 273
Как да променим мишката в Windows 8 admin 230
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 311
Как да промените размера Images в Windows XP admin 271
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 212
Как да промените типа на файла в Windows admin 282
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 234
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 302
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 258
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 452
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 204
Как да променя времето в Windows 8 admin 225
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 278
Как да променя тапета на Windows admin 536
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 277
Как да разпознаете Windows admin 231
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 251
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 585
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 216
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 261
Как да рестартирате Windows 8 admin 249
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 299
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 315
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 237
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 366
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 511
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1211
Как да се възстановят изтрити снимки admin 281
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 345
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 317
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 216
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 294
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 300
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 325
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 278
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 397
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 288
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 359
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 297
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 1688
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 315
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 254
Как да се определи Windows XP admin 331
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 455
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 350
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 265
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 279
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 289
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 384
Как да се преформатира Windows 7 admin 556
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 271
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 296
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 543
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 389
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 258
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 289
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 290
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 313
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 510
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 369
Как да се регистрирам DLL admin 416
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 384
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 292
Как да се свържете с Windows Media Player admin 286
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 284
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 511
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 272
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 301
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 260
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 258
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 197
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 324
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 305
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 197
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 404
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 238
Как да се ускори Start Menu admin 196
Как да се ускори Windows 7 admin 209
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 213
Как да се ускори Windows 8 admin 340
Как да се ускори Windows Vista admin 271
Как да се ускори Windows XP обувка admin 267
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 275
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 289
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 324
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 244
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 304
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 291
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 273
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 929
Как да сканирате в Windows 8 admin 282
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 242
Как да скриете файлове в Windows admin 260
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 347
Как да смените езика на Windows 8 admin 310
Как да смените паролата за Windows XP admin 329
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 397
Как да смените паролите на компютъра си admin 239
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 286
Как да смените фона на папките в Windows admin 281
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 241
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 310
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 178
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 220
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 247
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 220
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 281
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 193
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 244
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 287
Как да създадете икона за Windows admin 287
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 253
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 349
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 305
Как да създадете файл JAR admin 215
Как да тече за възстановяване на системата admin 365
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 263
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 493
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 252
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 241
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 338
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 305
Как да форматирате диск с Windows XP admin 306
Как да хакна Windows admin 260
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 570
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 228
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1167
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 224
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 273
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 230
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 208
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 266
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 249
Колко ускори Windows XP admin 387
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 314
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 914
Промяна на снимки в Windows 8 admin 222