• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 162
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 236
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 186
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 214
За да активирате Free Windows 81 admin 647
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 245
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 178
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 185
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 166
За да влезете в профила си с в Net User admin 195
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 197
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 198
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 225
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 180
За да записвате гласа си на Windows admin 224
За да затворите програма в Windows 8 admin 169
За да затворите програмата в Windows 8 admin 133
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 269
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 201
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 142
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 255
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 159
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 159
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 125
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 194
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 239
За да изтриете файл от командния ред admin 141
За да освободите място на диска Windows 7 admin 297
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 249
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 191
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 99
За да промените датата и часа от командния ред admin 117
За да промените или да създадете икони в Windows admin 468
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 199
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 178
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 253
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 204
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 204
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 235
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 207
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 125
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 195
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 210
За да се покажат скритите файлове admin 193
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 155
За да се улесни работата на Windows admin 196
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 127
За да стартирате редактора на системния регистър admin 209
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 138
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 172
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 188
За да увеличите на компютър admin 87
За достъп до монтажника на инсталацията admin 181
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 215
За запис на видео екран в Windows 7 admin 251
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 234
За създаване на живо тапет в Windows admin 186
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 241
Как да активирате Windows 7 admin 134
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 244
Как да активирате Windows 8 admin 233
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 192
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 144
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 190
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 184
Как да блокирате сайт за Windows admin 205
Как да включите Task Manager в Windows admin 226
Как да влезете в BIOS admin 183
Как да възстановите Windows 7 admin 162
Как да възстановите Windows 7 admin 274
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 463
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 209
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 108
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 318
Как да възстановите файлове от кошчето admin 201
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 117
Как да деактивирате активиране Windows admin 266
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 221
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 243
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 134
Как да деинсталирате DirectX admin 328
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 225
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 192
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 235
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 209
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 159
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 267
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 189
Как да заобиколи активиране Vista admin 137
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 171
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 185
Как да защитим папка в Windows admin 248
Как да знаете версията на Windows admin 100
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 101
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 165
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 182
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 290
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 240
Как да използвате Windows 8 admin 246
Как да използвате Windows Movie Maker admin 210
Как да използвате Windows Server 2003 admin 215
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 159
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 245
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 199
Как да изпълните команда Traceroute admin 228
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 133
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 248
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 143
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 199
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 107
Как да изтриете историята започна admin 172
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 247
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 907
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 323
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 146
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 117
Как да индекс папка в Windows 7 admin 274
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 245
Как да инсталираме Windows 7 admin 136
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 198
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 259
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 112
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 165
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 168
Как да инсталираме Windows 8 admin 113
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 265
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 150
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 198
Как да инсталирате DirectX admin 214
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 124
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 208
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 116
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 238
Как да инсталирате Viber за Windows admin 148
Как да инсталирате Windows 81 admin 88
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 261
Как да инсталирате Windows Vista admin 215
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 208
Как да инсталирате Windows XP admin 157
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 198
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 166
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 118
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 225
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 209
Как да инсталирате Windows парола admin 102
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 114
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 200
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 149
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 160
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 189
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 314
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 118
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 163
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 254
Как да копирате файлове от командния ред admin 237
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 360
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 368
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 345
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 212
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 226
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 183
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 213
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 163
Как да направите стартиращ Windows CD admin 149
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 148
Как да настроите Вашия компютър като admin 419
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 128
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 255
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 137
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 158
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 240
Как да оптимизираме Windows 7 admin 339
Как да оптимизираме Windows 8 admin 330
Как да оптимизираме Windows XP admin 147
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 158
Как да отворите командния ред в Windows admin 150
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 201
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 189
Как да отворите папката на акция admin 315
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 168
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 312
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 349
Как да пишем на партиди admin 112
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 189
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 190
Как да получите Windows 7 безплатно admin 199
Как да получите Windows 8 admin 188
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 189
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 123
Как да получите точки Microsoft точки admin 165
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 248
Как да почистите системния регистър admin 121
Как да почистите системния регистър ръчно admin 256
Как да преинсталирате Windows 7 admin 152
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 210
Как да преинсталирате Windows 8 admin 112
Как да преинсталирате Windows 81 admin 202
Как да преинсталирате Windows XP admin 184
Как да преинсталирате Windows XP admin 211
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 258
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 186
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 178
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 119
Как да премахнете Outlook Express admin 222
Как да премахнете Windows 7 admin 189
Как да премахнете Windows 81 admin 169
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 205
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 126
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 366
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 146
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 208
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 153
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 241
Как да премахнете изтрити файлове admin 163
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 179
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 180
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 206
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 211
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 175
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 198
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 172
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 123
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 166
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 291
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 170
Как да променим мишката в Windows 8 admin 148
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 199
Как да промените размера Images в Windows XP admin 171
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 141
Как да промените типа на файла в Windows admin 201
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 146
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 209
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 162
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 199
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 117
Как да променя времето в Windows 8 admin 137
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 163
Как да променя тапета на Windows admin 308
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 200
Как да разпознаете Windows admin 153
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 154
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 352
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 122
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 145
Как да рестартирате Windows 8 admin 172
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 202
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 213
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 144
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 236
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 321
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 868
Как да се възстановят изтрити снимки admin 154
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 169
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 214
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 114
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 189
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 200
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 218
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 183
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 241
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 186
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 186
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 188
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 663
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 216
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 166
Как да се определи Windows XP admin 222
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 234
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 238
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 184
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 190
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 160
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 218
Как да се преформатира Windows 7 admin 369
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 181
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 173
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 237
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 267
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 156
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 181
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 202
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 161
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 317
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 241
Как да се регистрирам DLL admin 287
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 269
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 196
Как да се свържете с Windows Media Player admin 198
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 208
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 357
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 166
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 208
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 168
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 168
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 104
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 214
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 192
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 101
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 222
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 121
Как да се ускори Start Menu admin 107
Как да се ускори Windows 7 admin 108
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 125
Как да се ускори Windows 8 admin 258
Как да се ускори Windows Vista admin 155
Как да се ускори Windows XP обувка admin 159
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 149
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 179
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 218
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 148
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 207
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 197
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 178
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 751
Как да сканирате в Windows 8 admin 192
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 157
Как да скриете файлове в Windows admin 156
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 194
Как да смените езика на Windows 8 admin 222
Как да смените паролата за Windows XP admin 231
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 258
Как да смените паролите на компютъра си admin 150
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 188
Как да смените фона на папките в Windows admin 192
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 130
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 210
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 97
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 103
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 154
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 135
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 162
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 112
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 155
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 198
Как да създадете икона за Windows admin 197
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 163
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 218
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 180
Как да създадете файл JAR admin 118
Как да тече за възстановяване на системата admin 255
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 172
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 318
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 154
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 142
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 208
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 212
Как да форматирате диск с Windows XP admin 218
Как да хакна Windows admin 143
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 290
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 150
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 858
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 128
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 195
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 153
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 114
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 186
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 164
Колко ускори Windows XP admin 225
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 228
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 473
Промяна на снимки в Windows 8 admin 136