• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 218
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 295
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 220
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 283
За да активирате Free Windows 81 admin 801
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 287
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 222
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 217
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 221
За да влезете в профила си с в Net User admin 234
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 221
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 232
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 281
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 227
За да записвате гласа си на Windows admin 271
За да затворите програма в Windows 8 admin 210
За да затворите програмата в Windows 8 admin 163
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 311
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 248
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 178
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 290
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 202
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 188
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 156
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 225
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 292
За да изтриете файл от командния ред admin 172
За да освободите място на диска Windows 7 admin 332
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 303
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 229
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 142
За да промените датата и часа от командния ред admin 146
За да промените или да създадете икони в Windows admin 589
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 225
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 206
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 297
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 233
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 239
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 268
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 271
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 162
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 243
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 244
За да се покажат скритите файлове admin 246
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 208
За да се улесни работата на Windows admin 231
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 155
За да стартирате редактора на системния регистър admin 265
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 196
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 202
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 254
За да увеличите на компютър admin 122
За достъп до монтажника на инсталацията admin 210
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 256
За запис на видео екран в Windows 7 admin 332
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 300
За създаване на живо тапет в Windows admin 220
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 286
Как да активирате Windows 7 admin 180
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 294
Как да активирате Windows 8 admin 280
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 227
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 193
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 222
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 218
Как да блокирате сайт за Windows admin 264
Как да включите Task Manager в Windows admin 260
Как да влезете в BIOS admin 215
Как да възстановите Windows 7 admin 195
Как да възстановите Windows 7 admin 318
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 609
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 246
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 145
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 385
Как да възстановите файлове от кошчето admin 253
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 148
Как да деактивирате активиране Windows admin 329
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 264
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 299
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 163
Как да деинсталирате DirectX admin 413
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 261
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 233
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 269
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 263
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 189
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 319
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 224
Как да заобиколи активиране Vista admin 162
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 230
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 217
Как да защитим папка в Windows admin 339
Как да знаете версията на Windows admin 138
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 150
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 199
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 224
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 343
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 293
Как да използвате Windows 8 admin 288
Как да използвате Windows Movie Maker admin 261
Как да използвате Windows Server 2003 admin 249
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 204
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 296
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 246
Как да изпълните команда Traceroute admin 270
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 172
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 294
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 199
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 244
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 144
Как да изтриете историята започна admin 205
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 298
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1198
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 411
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 190
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 160
Как да индекс папка в Windows 7 admin 329
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 318
Как да инсталираме Windows 7 admin 209
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 241
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 347
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 151
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 201
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 238
Как да инсталираме Windows 8 admin 156
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 309
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 200
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 242
Как да инсталирате DirectX admin 258
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 170
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 252
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 155
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 291
Как да инсталирате Viber за Windows admin 186
Как да инсталирате Windows 81 admin 117
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 301
Как да инсталирате Windows Vista admin 257
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 250
Как да инсталирате Windows XP admin 211
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 275
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 218
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 163
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 256
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 251
Как да инсталирате Windows парола admin 137
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 167
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 254
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 225
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 191
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 221
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 375
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 149
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 242
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 313
Как да копирате файлове от командния ред admin 272
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 430
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 437
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 424
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 254
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 268
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 219
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 264
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 212
Как да направите стартиращ Windows CD admin 182
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 188
Как да настроите Вашия компютър като admin 474
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 158
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 313
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 174
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 204
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 282
Как да оптимизираме Windows 7 admin 399
Как да оптимизираме Windows 8 admin 378
Как да оптимизираме Windows XP admin 206
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 200
Как да отворите командния ред в Windows admin 198
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 236
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 226
Как да отворите папката на акция admin 387
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 195
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 411
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 457
Как да пишем на партиди admin 159
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 219
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 224
Как да получите Windows 7 безплатно admin 241
Как да получите Windows 8 admin 218
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 225
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 154
Как да получите точки Microsoft точки admin 198
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 281
Как да почистите системния регистър admin 165
Как да почистите системния регистър ръчно admin 297
Как да преинсталирате Windows 7 admin 220
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 265
Как да преинсталирате Windows 8 admin 153
Как да преинсталирате Windows 81 admin 290
Как да преинсталирате Windows XP admin 223
Как да преинсталирате Windows XP admin 271
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 305
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 216
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 227
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 158
Как да премахнете Outlook Express admin 264
Как да премахнете Windows 7 admin 226
Как да премахнете Windows 81 admin 204
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 255
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 154
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 445
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 183
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 241
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 190
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 287
Как да премахнете изтрити файлове admin 198
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 207
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 222
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 244
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 257
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 212
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 248
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 213
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 165
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 204
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 336
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 214
Как да променим мишката в Windows 8 admin 183
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 242
Как да промените размера Images в Windows XP admin 211
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 169
Как да промените типа на файла в Windows admin 231
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 178
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 243
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 202
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 283
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 148
Как да променя времето в Windows 8 admin 169
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 210
Как да променя тапета на Windows admin 383
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 223
Как да разпознаете Windows admin 180
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 193
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 446
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 159
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 187
Как да рестартирате Windows 8 admin 196
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 240
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 248
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 181
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 306
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 402
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1050
Как да се възстановят изтрити снимки admin 205
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 231
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 259
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 156
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 237
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 244
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 267
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 219
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 306
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 224
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 246
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 241
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 913
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 251
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 200
Как да се определи Windows XP admin 268
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 316
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 278
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 217
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 230
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 220
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 293
Как да се преформатира Windows 7 admin 437
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 213
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 226
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 348
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 327
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 195
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 225
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 230
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 210
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 385
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 294
Как да се регистрирам DLL admin 341
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 312
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 236
Как да се свържете с Windows Media Player admin 225
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 232
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 430
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 213
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 243
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 201
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 207
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 139
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 255
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 245
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 143
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 305
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 179
Как да се ускори Start Menu admin 139
Как да се ускори Windows 7 admin 155
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 158
Как да се ускори Windows 8 admin 292
Как да се ускори Windows Vista admin 198
Как да се ускори Windows XP обувка admin 205
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 201
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 222
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 262
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 183
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 239
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 227
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 214
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 831
Как да сканирате в Windows 8 admin 222
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 189
Как да скриете файлове в Windows admin 191
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 260
Как да смените езика на Windows 8 admin 253
Как да смените паролата за Windows XP admin 269
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 312
Как да смените паролите на компютъра си admin 182
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 225
Как да смените фона на папките в Windows admin 223
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 175
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 252
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 127
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 150
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 186
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 163
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 215
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 142
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 191
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 230
Как да създадете икона за Windows admin 227
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 189
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 259
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 233
Как да създадете файл JAR admin 152
Как да тече за възстановяване на системата admin 299
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 202
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 394
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 195
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 179
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 253
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 247
Как да форматирате диск с Windows XP admin 248
Как да хакна Windows admin 190
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 394
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 177
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1062
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 170
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 217
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 174
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 146
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 211
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 202
Колко ускори Windows XP admin 280
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 262
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 601
Промяна на снимки в Windows 8 admin 170