• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 119
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 174
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 154
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 151
За да активирате Free Windows 81 admin 495
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 193
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 131
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 145
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 119
За да влезете в профила си с в Net User admin 155
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 148
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 162
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 179
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 136
За да записвате гласа си на Windows admin 168
За да затворите програма в Windows 8 admin 134
За да затворите програмата в Windows 8 admin 82
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 190
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 151
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 98
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 187
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 104
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 127
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 89
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 151
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 177
За да изтриете файл от командния ред admin 113
За да освободите място на диска Windows 7 admin 181
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 178
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 150
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 77
За да промените датата и часа от командния ред admin 79
За да промените или да създадете икони в Windows admin 356
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 157
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 137
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 176
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 154
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 161
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 178
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 139
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 81
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 144
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 168
За да се покажат скритите файлове admin 143
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 125
За да се улесни работата на Windows admin 156
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 100
За да стартирате редактора на системния регистър admin 153
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 97
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 128
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 135
За да увеличите на компютър admin 63
За достъп до монтажника на инсталацията admin 156
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 119
За запис на видео екран в Windows 7 admin 197
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 176
За създаване на живо тапет в Windows admin 148
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 209
Как да активирате Windows 7 admin 102
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 185
Как да активирате Windows 8 admin 174
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 148
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 97
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 144
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 139
Как да блокирате сайт за Windows admin 156
Как да включите Task Manager в Windows admin 186
Как да влезете в BIOS admin 152
Как да възстановите Windows 7 admin 138
Как да възстановите Windows 7 admin 196
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 355
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 157
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 74
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 263
Как да възстановите файлове от кошчето admin 141
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 83
Как да деактивирате активиране Windows admin 221
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 153
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 180
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 107
Как да деинсталирате DirectX admin 253
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 158
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 151
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 174
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 167
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 94
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 207
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 138
Как да заобиколи активиране Vista admin 91
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 124
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 142
Как да защитим папка в Windows admin 183
Как да знаете версията на Windows admin 65
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 69
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 126
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 157
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 225
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 208
Как да използвате Windows 8 admin 192
Как да използвате Windows Movie Maker admin 162
Как да използвате Windows Server 2003 admin 160
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 107
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 182
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 150
Как да изпълните команда Traceroute admin 188
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 79
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 185
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 99
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 150
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 81
Как да изтриете историята започна admin 136
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 181
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 702
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 265
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 100
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 79
Как да индекс папка в Windows 7 admin 186
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 177
Как да инсталираме Windows 7 admin 80
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 153
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 194
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 88
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 137
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 115
Как да инсталираме Windows 8 admin 76
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 177
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 100
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 153
Как да инсталирате DirectX admin 186
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 79
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 163
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 77
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 167
Как да инсталирате Viber за Windows admin 104
Как да инсталирате Windows 81 admin 69
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 182
Как да инсталирате Windows Vista admin 145
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 147
Как да инсталирате Windows XP admin 94
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 139
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 128
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 77
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 176
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 135
Как да инсталирате Windows парола admin 76
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 71
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 153
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 95
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 131
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 132
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 247
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 75
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 97
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 175
Как да копирате файлове от командния ред admin 169
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 308
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 315
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 247
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 161
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 176
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 150
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 150
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 115
Как да направите стартиращ Windows CD admin 118
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 89
Как да настроите Вашия компютър като admin 341
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 89
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 213
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 84
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 128
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 191
Как да оптимизираме Windows 7 admin 277
Как да оптимизираме Windows 8 admin 280
Как да оптимизираме Windows XP admin 114
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 138
Как да отворите командния ред в Windows admin 91
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 153
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 134
Как да отворите папката на акция admin 240
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 141
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 233
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 251
Как да пишем на партиди admin 86
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 132
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 147
Как да получите Windows 7 безплатно admin 147
Как да получите Windows 8 admin 148
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 150
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 94
Как да получите точки Microsoft точки admin 123
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 165
Как да почистите системния регистър admin 80
Как да почистите системния регистър ръчно admin 194
Как да преинсталирате Windows 7 admin 93
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 178
Как да преинсталирате Windows 8 admin 75
Как да преинсталирате Windows 81 admin 159
Как да преинсталирате Windows XP admin 141
Как да преинсталирате Windows XP admin 156
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 172
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 141
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 127
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 82
Как да премахнете Outlook Express admin 166
Как да премахнете Windows 7 admin 129
Как да премахнете Windows 81 admin 136
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 141
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 84
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 283
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 81
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 138
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 95
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 178
Как да премахнете изтрити файлове admin 126
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 136
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 132
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 161
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 150
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 141
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 83
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 130
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 89
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 127
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 198
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 133
Как да променим мишката в Windows 8 admin 118
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 173
Как да промените размера Images в Windows XP admin 106
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 123
Как да промените типа на файла в Windows admin 168
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 93
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 163
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 140
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 150
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 79
Как да променя времето в Windows 8 admin 86
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 117
Как да променя тапета на Windows admin 237
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 141
Как да разпознаете Windows admin 125
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 113
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 277
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 89
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 93
Как да рестартирате Windows 8 admin 149
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 159
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 151
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 105
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 162
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 245
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 682
Как да се възстановят изтрити снимки admin 112
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 116
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 151
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 73
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 156
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 156
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 150
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 146
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 181
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 134
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 147
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 142
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 491
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 162
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 131
Как да се определи Windows XP admin 167
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 161
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 166
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 128
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 136
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 117
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 156
Как да се преформатира Windows 7 admin 308
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 116
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 130
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 155
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 199
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 112
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 140
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 150
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 100
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 240
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 159
Как да се регистрирам DLL admin 246
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 189
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 141
Как да се свържете с Windows Media Player admin 160
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 174
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 270
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 123
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 162
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 140
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 140
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 88
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 181
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 146
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 65
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 161
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 83
Как да се ускори Start Menu admin 69
Как да се ускори Windows 7 admin 70
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 83
Как да се ускори Windows 8 admin 175
Как да се ускори Windows Vista admin 101
Как да се ускори Windows XP обувка admin 96
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 102
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 141
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 166
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 112
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 135
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 161
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 141
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 608
Как да сканирате в Windows 8 admin 152
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 119
Как да скриете файлове в Windows admin 112
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 129
Как да смените езика на Windows 8 admin 170
Как да смените паролата за Windows XP admin 159
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 202
Как да смените паролите на компютъра си admin 116
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 150
Как да смените фона на папките в Windows admin 158
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 105
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 162
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 62
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 79
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 116
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 88
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 118
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 79
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 111
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 160
Как да създадете икона за Windows admin 142
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 130
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 184
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 123
Как да създадете файл JAR admin 87
Как да тече за възстановяване на системата admin 196
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 153
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 238
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 108
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 92
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 168
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 155
Как да форматирате диск с Windows XP admin 149
Как да хакна Windows admin 92
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 203
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 128
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 769
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 95
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 156
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 114
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 74
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 156
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 132
Колко ускори Windows XP admin 157
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 166
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 360
Промяна на снимки в Windows 8 admin 111