• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 212
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 279
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 213
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 274
За да активирате Free Windows 81 admin 766
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 282
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 215
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 213
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 210
За да влезете в профила си с в Net User admin 224
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 215
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 226
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 270
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 219
За да записвате гласа си на Windows admin 264
За да затворите програма в Windows 8 admin 200
За да затворите програмата в Windows 8 admin 159
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 298
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 238
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 171
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 287
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 193
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 183
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 152
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 219
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 282
За да изтриете файл от командния ред admin 165
За да освободите място на диска Windows 7 admin 326
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 292
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 222
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 131
За да промените датата и часа от командния ред admin 140
За да промените или да създадете икони в Windows admin 568
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 223
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 202
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 291
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 230
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 233
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 261
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 256
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 152
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 236
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 235
За да се покажат скритите файлове admin 235
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 195
За да се улесни работата на Windows admin 224
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 148
За да стартирате редактора на системния регистър admin 259
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 187
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 194
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 238
За да увеличите на компютър admin 118
За достъп до монтажника на инсталацията admin 206
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 250
За запис на видео екран в Windows 7 admin 317
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 285
За създаване на живо тапет в Windows admin 212
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 279
Как да активирате Windows 7 admin 170
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 285
Как да активирате Windows 8 admin 271
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 222
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 191
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 217
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 212
Как да блокирате сайт за Windows admin 259
Как да включите Task Manager в Windows admin 251
Как да влезете в BIOS admin 209
Как да възстановите Windows 7 admin 190
Как да възстановите Windows 7 admin 311
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 580
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 240
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 138
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 375
Как да възстановите файлове от кошчето admin 246
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 141
Как да деактивирате активиране Windows admin 316
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 258
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 294
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 158
Как да деинсталирате DirectX admin 399
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 254
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 222
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 262
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 253
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 184
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 310
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 216
Как да заобиколи активиране Vista admin 157
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 219
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 209
Как да защитим папка в Windows admin 325
Как да знаете версията на Windows admin 129
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 139
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 192
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 219
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 332
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 283
Как да използвате Windows 8 admin 277
Как да използвате Windows Movie Maker admin 251
Как да използвате Windows Server 2003 admin 241
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 197
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 284
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 238
Как да изпълните команда Traceroute admin 267
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 164
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 287
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 188
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 240
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 134
Как да изтриете историята започна admin 199
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 289
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1137
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 391
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 187
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 150
Как да индекс папка в Windows 7 admin 320
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 305
Как да инсталираме Windows 7 admin 194
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 230
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 330
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 143
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 187
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 227
Как да инсталираме Windows 8 admin 146
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 301
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 193
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 232
Как да инсталирате DirectX admin 248
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 162
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 241
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 149
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 276
Как да инсталирате Viber за Windows admin 179
Как да инсталирате Windows 81 admin 111
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 293
Как да инсталирате Windows Vista admin 251
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 242
Как да инсталирате Windows XP admin 205
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 256
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 212
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 157
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 250
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 239
Как да инсталирате Windows парола admin 130
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 155
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 243
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 210
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 182
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 215
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 370
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 142
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 226
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 306
Как да копирате файлове от командния ред admin 264
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 420
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 425
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 406
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 250
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 263
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 210
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 254
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 205
Как да направите стартиращ Windows CD admin 175
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 179
Как да настроите Вашия компютър като admin 464
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 153
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 301
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 167
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 196
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 275
Как да оптимизираме Windows 7 admin 389
Как да оптимизираме Windows 8 admin 371
Как да оптимизираме Windows XP admin 196
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 191
Как да отворите командния ред в Windows admin 192
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 232
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 217
Как да отворите папката на акция admin 370
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 190
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 391
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 431
Как да пишем на партиди admin 151
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 210
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 215
Как да получите Windows 7 безплатно admin 233
Как да получите Windows 8 admin 211
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 219
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 147
Как да получите точки Microsoft точки admin 193
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 275
Как да почистите системния регистър admin 156
Как да почистите системния регистър ръчно admin 290
Как да преинсталирате Windows 7 admin 206
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 256
Как да преинсталирате Windows 8 admin 141
Как да преинсталирате Windows 81 admin 270
Как да преинсталирате Windows XP admin 218
Как да преинсталирате Windows XP admin 260
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 297
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 210
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 211
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 152
Как да премахнете Outlook Express admin 252
Как да премахнете Windows 7 admin 213
Как да премахнете Windows 81 admin 198
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 244
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 149
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 432
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 175
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 236
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 184
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 279
Как да премахнете изтрити файлове admin 188
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 203
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 210
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 236
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 249
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 206
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 241
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 206
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 154
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 201
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 329
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 205
Как да променим мишката в Windows 8 admin 177
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 231
Как да промените размера Images в Windows XP admin 204
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 164
Как да промените типа на файла в Windows admin 223
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 173
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 237
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 197
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 265
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 142
Как да променя времето в Windows 8 admin 162
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 199
Как да променя тапета на Windows admin 363
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 219
Как да разпознаете Windows admin 176
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 186
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 430
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 149
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 181
Как да рестартирате Windows 8 admin 190
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 232
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 241
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 176
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 295
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 386
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1018
Как да се възстановят изтрити снимки admin 195
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 223
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 250
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 143
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 231
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 235
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 258
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 210
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 293
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 215
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 229
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 233
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 863
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 244
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 190
Как да се определи Windows XP admin 260
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 304
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 270
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 212
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 222
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 207
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 281
Как да се преформатира Windows 7 admin 425
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 208
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 217
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 330
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 315
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 188
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 215
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 223
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 202
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 374
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 287
Как да се регистрирам DLL admin 325
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 302
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 231
Как да се свържете с Windows Media Player admin 220
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 227
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 415
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 206
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 238
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 197
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 201
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 130
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 247
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 239
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 136
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 293
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 171
Как да се ускори Start Menu admin 130
Как да се ускори Windows 7 admin 149
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 151
Как да се ускори Windows 8 admin 287
Как да се ускори Windows Vista admin 190
Как да се ускори Windows XP обувка admin 198
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 193
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 209
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 255
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 172
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 234
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 221
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 209
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 818
Как да сканирате в Windows 8 admin 216
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 182
Как да скриете файлове в Windows admin 184
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 252
Как да смените езика на Windows 8 admin 245
Как да смените паролата за Windows XP admin 260
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 301
Как да смените паролите на компютъра си admin 175
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 220
Как да смените фона на папките в Windows admin 219
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 168
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 244
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 121
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 143
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 181
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 158
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 202
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 139
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 182
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 222
Как да създадете икона за Windows admin 222
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 179
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 252
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 222
Как да създадете файл JAR admin 148
Как да тече за възстановяване на системата admin 288
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 194
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 378
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 187
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 173
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 243
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 240
Как да форматирате диск с Windows XP admin 240
Как да хакна Windows admin 180
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 371
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 172
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1049
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 158
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 214
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 170
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 140
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 206
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 197
Колко ускори Windows XP admin 273
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 253
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 576
Промяна на снимки в Windows 8 admin 164