• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 192
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 259
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 198
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 246
За да активирате Free Windows 81 admin 708
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 264
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 196
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 199
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 193
За да влезете в профила си с в Net User admin 209
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 207
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 214
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 250
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 202
За да записвате гласа си на Windows admin 245
За да затворите програма в Windows 8 admin 185
За да затворите програмата в Windows 8 admin 145
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 285
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 225
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 158
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 273
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 179
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 169
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 138
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 207
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 262
За да изтриете файл от командния ред admin 153
За да освободите място на диска Windows 7 admin 311
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 277
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 209
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 114
За да промените датата и часа от командния ред admin 125
За да промените или да създадете икони в Windows admin 527
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 209
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 190
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 270
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 220
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 218
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 250
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 234
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 140
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 219
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 223
За да се покажат скритите файлове admin 212
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 173
За да се улесни работата на Windows admin 209
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 136
За да стартирате редактора на системния регистър admin 245
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 170
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 184
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 209
За да увеличите на компютър admin 104
За достъп до монтажника на инсталацията admin 192
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 236
За запис на видео екран в Windows 7 admin 286
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 260
За създаване на живо тапет в Windows admin 202
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 260
Как да активирате Windows 7 admin 152
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 271
Как да активирате Windows 8 admin 249
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 207
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 172
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 204
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 196
Как да блокирате сайт за Windows admin 250
Как да включите Task Manager в Windows admin 234
Как да влезете в BIOS admin 195
Как да възстановите Windows 7 admin 177
Как да възстановите Windows 7 admin 295
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 531
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 227
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 123
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 349
Как да възстановите файлове от кошчето admin 232
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 126
Как да деактивирате активиране Windows admin 295
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 242
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 276
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 145
Как да деинсталирате DirectX admin 369
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 242
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 209
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 250
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 230
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 172
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 293
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 202
Как да заобиколи активиране Vista admin 147
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 197
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 197
Как да защитим папка в Windows admin 293
Как да знаете версията на Windows admin 119
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 121
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 179
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 200
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 313
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 260
Как да използвате Windows 8 admin 258
Как да използвате Windows Movie Maker admin 233
Как да използвате Windows Server 2003 admin 228
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 180
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 271
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 226
Как да изпълните команда Traceroute admin 251
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 150
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 264
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 174
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 223
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 123
Как да изтриете историята започна admin 185
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 269
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1019
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 351
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 172
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 134
Как да индекс папка в Windows 7 admin 297
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 276
Как да инсталираме Windows 7 admin 173
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 215
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 299
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 126
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 178
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 203
Как да инсталираме Windows 8 admin 132
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 281
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 176
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 215
Как да инсталирате DirectX admin 230
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 143
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 222
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 129
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 258
Как да инсталирате Viber за Windows admin 166
Как да инсталирате Windows 81 admin 101
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 275
Как да инсталирате Windows Vista admin 237
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 226
Как да инсталирате Windows XP admin 190
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 235
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 185
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 138
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 234
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 226
Как да инсталирате Windows парола admin 117
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 139
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 222
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 188
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 169
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 200
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 345
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 130
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 198
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 285
Как да копирате файлове от командния ред admin 254
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 396
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 397
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 375
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 236
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 239
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 197
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 233
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 190
Как да направите стартиращ Windows CD admin 160
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 164
Как да настроите Вашия компютър като admin 440
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 141
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 282
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 152
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 180
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 258
Как да оптимизираме Windows 7 admin 364
Как да оптимизираме Windows 8 admin 349
Как да оптимизираме Windows XP admin 174
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 175
Как да отворите командния ред в Windows admin 177
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 219
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 205
Как да отворите папката на акция admin 343
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 177
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 352
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 392
Как да пишем на партиди admin 136
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 202
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 203
Как да получите Windows 7 безплатно admin 220
Как да получите Windows 8 admin 200
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 202
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 134
Как да получите точки Microsoft точки admin 177
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 259
Как да почистите системния регистър admin 141
Как да почистите системния регистър ръчно admin 272
Как да преинсталирате Windows 7 admin 183
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 233
Как да преинсталирате Windows 8 admin 128
Как да преинсталирате Windows 81 admin 238
Как да преинсталирате Windows XP admin 201
Как да преинсталирате Windows XP admin 246
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 284
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 197
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 194
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 141
Как да премахнете Outlook Express admin 238
Как да премахнете Windows 7 admin 202
Как да премахнете Windows 81 admin 183
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 215
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 137
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 404
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 162
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 222
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 172
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 261
Как да премахнете изтрити файлове admin 176
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 192
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 197
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 220
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 231
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 190
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 226
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 194
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 138
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 184
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 310
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 191
Как да променим мишката в Windows 8 admin 163
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 212
Как да промените размера Images в Windows XP admin 190
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 153
Как да промените типа на файла в Windows admin 211
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 162
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 223
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 181
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 237
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 130
Как да променя времето в Windows 8 admin 151
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 184
Как да променя тапета на Windows admin 335
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 207
Как да разпознаете Windows admin 162
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 171
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 392
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 139
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 163
Как да рестартирате Windows 8 admin 179
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 218
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 229
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 158
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 275
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 361
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 957
Как да се възстановят изтрити снимки admin 173
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 195
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 233
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 127
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 214
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 219
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 242
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 195
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 269
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 200
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 206
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 215
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 773
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 232
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 176
Как да се определи Windows XP admin 239
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 271
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 254
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 198
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 207
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 193
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 255
Как да се преформатира Windows 7 admin 398
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 196
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 202
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 277
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 292
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 175
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 203
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 212
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 184
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 348
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 263
Как да се регистрирам DLL admin 308
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 284
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 216
Как да се свържете с Windows Media Player admin 208
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 217
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 386
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 191
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 222
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 181
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 185
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 118
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 229
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 220
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 119
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 252
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 144
Как да се ускори Start Menu admin 119
Как да се ускори Windows 7 admin 132
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 137
Как да се ускори Windows 8 admin 275
Как да се ускори Windows Vista admin 176
Как да се ускори Windows XP обувка admin 184
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 176
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 194
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 235
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 159
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 218
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 210
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 192
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 781
Как да сканирате в Windows 8 admin 203
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 170
Как да скриете файлове в Windows admin 173
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 232
Как да смените езика на Windows 8 admin 233
Как да смените паролата за Windows XP admin 246
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 279
Как да смените паролите на компютъра си admin 160
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 206
Как да смените фона на папките в Windows admin 203
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 151
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 228
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 107
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 131
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 167
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 144
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 184
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 123
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 169
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 207
Как да създадете икона за Windows admin 211
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 170
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 235
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 206
Как да създадете файл JAR admin 134
Как да тече за възстановяване на системата admin 271
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 183
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 352
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 169
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 156
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 226
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 227
Как да форматирате диск с Windows XP admin 229
Как да хакна Windows admin 160
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 336
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 161
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 956
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 143
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 203
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 161
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 127
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 198
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 181
Колко ускори Windows XP admin 253
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 238
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 521
Промяна на снимки в Windows 8 admin 151