• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 139
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 200
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 170
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 178
За да активирате Free Windows 81 admin 556
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 215
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 153
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 162
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 136
За да влезете в профила си с в Net User admin 175
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 173
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 181
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 203
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 153
За да записвате гласа си на Windows admin 196
За да затворите програма в Windows 8 admin 148
За да затворите програмата в Windows 8 admin 102
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 220
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 173
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 112
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 218
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 128
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 146
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 106
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 168
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 203
За да изтриете файл от командния ред admin 126
За да освободите място на диска Windows 7 admin 216
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 209
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 173
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 89
За да промените датата и часа от командния ред admin 93
За да промените или да създадете икони в Windows admin 414
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 179
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 165
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 215
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 184
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 185
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 204
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 164
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 99
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 163
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 185
За да се покажат скритите файлове admin 169
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 136
За да се улесни работата на Windows admin 177
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 114
За да стартирате редактора на системния регистър admin 179
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 113
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 151
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 160
За да увеличите на компютър admin 74
За достъп до монтажника на инсталацията admin 172
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 150
За запис на видео екран в Windows 7 admin 219
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 202
За създаване на живо тапет в Windows admin 170
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 230
Как да активирате Windows 7 admin 117
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 212
Как да активирате Windows 8 admin 206
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 172
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 119
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 165
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 172
Как да блокирате сайт за Windows admin 178
Как да включите Task Manager в Windows admin 201
Как да влезете в BIOS admin 169
Как да възстановите Windows 7 admin 151
Как да възстановите Windows 7 admin 229
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 398
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 180
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 91
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 286
Как да възстановите файлове от кошчето admin 171
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 99
Как да деактивирате активиране Windows admin 242
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 189
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 210
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 123
Как да деинсталирате DirectX admin 290
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 181
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 179
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 198
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 185
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 113
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 232
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 167
Как да заобиколи активиране Vista admin 113
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 145
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 160
Как да защитим папка в Windows admin 212
Как да знаете версията на Windows admin 81
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 81
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 143
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 172
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 260
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 225
Как да използвате Windows 8 admin 218
Как да използвате Windows Movie Maker admin 188
Как да използвате Windows Server 2003 admin 186
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 127
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 216
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 177
Как да изпълните команда Traceroute admin 204
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 95
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 217
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 122
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 171
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 94
Как да изтриете историята започна admin 152
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 208
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 822
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 293
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 121
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 97
Как да индекс папка в Windows 7 admin 226
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 209
Как да инсталираме Windows 7 admin 107
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 173
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 216
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 101
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 147
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 134
Как да инсталираме Windows 8 admin 91
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 197
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 123
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 175
Как да инсталирате DirectX admin 202
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 98
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 194
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 97
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 202
Как да инсталирате Viber за Windows admin 122
Как да инсталирате Windows 81 admin 76
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 213
Как да инсталирате Windows Vista admin 170
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 175
Как да инсталирате Windows XP admin 114
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 164
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 143
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 102
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 197
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 168
Как да инсталирате Windows парола admin 90
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 91
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 178
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 117
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 146
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 162
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 273
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 93
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 120
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 214
Как да копирате файлове от командния ред admin 198
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 332
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 341
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 285
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 183
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 206
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 168
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 185
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 136
Как да направите стартиращ Windows CD admin 137
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 117
Как да настроите Вашия компютър като admin 365
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 114
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 235
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 103
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 140
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 220
Как да оптимизираме Windows 7 admin 311
Как да оптимизираме Windows 8 admin 306
Как да оптимизираме Windows XP admin 130
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 146
Как да отворите командния ред в Windows admin 118
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 178
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 161
Как да отворите папката на акция admin 263
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 158
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 260
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 301
Как да пишем на партиди admin 103
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 156
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 173
Как да получите Windows 7 безплатно admin 166
Как да получите Windows 8 admin 172
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 167
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 111
Как да получите точки Microsoft точки admin 145
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 194
Как да почистите системния регистър admin 101
Как да почистите системния регистър ръчно admin 218
Как да преинсталирате Windows 7 admin 111
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 196
Как да преинсталирате Windows 8 admin 93
Как да преинсталирате Windows 81 admin 179
Как да преинсталирате Windows XP admin 158
Как да преинсталирате Windows XP admin 181
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 216
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 165
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 150
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 101
Как да премахнете Outlook Express admin 195
Как да премахнете Windows 7 admin 154
Как да премахнете Windows 81 admin 152
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 177
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 99
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 317
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 110
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 179
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 122
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 206
Как да премахнете изтрити файлове admin 148
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 157
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 152
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 185
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 173
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 157
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 104
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 153
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 113
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 150
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 249
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 152
Как да променим мишката в Windows 8 admin 133
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 188
Как да промените размера Images в Windows XP admin 133
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 134
Как да промените типа на файла в Windows admin 187
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 119
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 184
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 153
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 171
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 96
Как да променя времето в Windows 8 admin 109
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 133
Как да променя тапета на Windows admin 269
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 171
Как да разпознаете Windows admin 138
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 126
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 311
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 102
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 115
Как да рестартирате Windows 8 admin 164
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 186
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 177
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 121
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 202
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 277
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 768
Как да се възстановят изтрити снимки admin 134
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 138
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 177
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 91
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 176
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 181
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 188
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 162
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 205
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 151
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 166
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 167
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 587
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 189
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 155
Как да се определи Windows XP admin 186
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 188
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 199
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 157
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 160
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 134
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 179
Как да се преформатира Windows 7 admin 334
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 140
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 153
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 190
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 234
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 128
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 168
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 179
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 130
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 274
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 185
Как да се регистрирам DLL admin 269
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 215
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 169
Как да се свържете с Windows Media Player admin 181
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 201
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 306
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 141
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 190
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 157
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 151
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 96
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 206
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 170
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 81
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 192
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 97
Как да се ускори Start Menu admin 91
Как да се ускори Windows 7 admin 83
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 108
Как да се ускори Windows 8 admin 210
Как да се ускори Windows Vista admin 124
Как да се ускори Windows XP обувка admin 118
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 119
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 164
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 198
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 132
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 169
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 181
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 159
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 667
Как да сканирате в Windows 8 admin 176
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 136
Как да скриете файлове в Windows admin 131
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 157
Как да смените езика на Windows 8 admin 193
Как да смените паролата за Windows XP admin 188
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 231
Как да смените паролите на компютъра си admin 132
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 174
Как да смените фона на папките в Windows admin 174
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 116
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 185
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 76
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 92
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 133
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 111
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 133
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 100
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 135
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 181
Как да създадете икона за Windows admin 167
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 149
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 201
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 142
Как да създадете файл JAR admin 100
Как да тече за възстановяване на системата admin 220
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 164
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 274
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 133
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 109
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 188
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 180
Как да форматирате диск с Windows XP admin 183
Как да хакна Windows admin 110
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 243
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 141
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 799
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 110
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 180
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 129
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 93
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 173
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 150
Колко ускори Windows XP admin 182
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 196
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 396
Промяна на снимки в Windows 8 admin 119