• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 275
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 386
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 282
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 362
За да активирате Free Windows 81 admin 1059
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 345
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 272
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 261
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 279
За да влезете в профила си с в Net User admin 286
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 275
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 284
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 354
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 281
За да записвате гласа си на Windows admin 333
За да затворите програма в Windows 8 admin 265
За да затворите програмата в Windows 8 admin 215
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 364
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 308
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 241
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 347
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 255
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 244
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 210
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 282
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 353
За да изтриете файл от командния ред admin 224
За да освободите място на диска Windows 7 admin 394
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 364
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 282
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 202
За да промените датата и часа от командния ред admin 200
За да промените или да създадете икони в Windows admin 808
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 270
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 267
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 352
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 292
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 292
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 341
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 346
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 224
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 308
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 296
За да се покажат скритите файлове admin 310
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 272
За да се улесни работата на Windows admin 290
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 224
За да стартирате редактора на системния регистър admin 317
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 256
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 254
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 407
За да увеличите на компютър admin 166
За достъп до монтажника на инсталацията admin 259
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 305
За запис на видео екран в Windows 7 admin 533
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 395
За създаване на живо тапет в Windows admin 265
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 336
Как да активирате Windows 7 admin 243
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 351
Как да активирате Windows 8 admin 326
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 276
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 237
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 272
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 265
Как да блокирате сайт за Windows admin 308
Как да включите Task Manager в Windows admin 308
Как да влезете в BIOS admin 263
Как да възстановите Windows 7 admin 239
Как да възстановите Windows 7 admin 362
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 730
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 301
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 200
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 480
Как да възстановите файлове от кошчето admin 307
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 193
Как да деактивирате активиране Windows admin 385
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 334
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 346
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 207
Как да деинсталирате DirectX admin 507
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 306
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 276
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 325
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 328
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 234
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 385
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 270
Как да заобиколи активиране Vista admin 209
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 304
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 265
Как да защитим папка в Windows admin 435
Как да знаете версията на Windows admin 183
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 198
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 247
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 273
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 406
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 376
Как да използвате Windows 8 admin 344
Как да използвате Windows Movie Maker admin 310
Как да използвате Windows Server 2003 admin 297
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 268
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 351
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 293
Как да изпълните команда Traceroute admin 315
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 225
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 364
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 248
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 295
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 187
Как да изтриете историята започна admin 254
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 364
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1913
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 518
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 237
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 216
Как да индекс папка в Windows 7 admin 392
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 403
Как да инсталираме Windows 7 admin 265
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 293
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 431
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 199
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 258
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 318
Как да инсталираме Windows 8 admin 212
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 369
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 261
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 294
Как да инсталирате DirectX admin 334
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 227
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 298
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 196
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 352
Как да инсталирате Viber за Windows admin 248
Как да инсталирате Windows 81 admin 161
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 353
Как да инсталирате Windows Vista admin 304
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 299
Как да инсталирате Windows XP admin 264
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 353
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 272
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 216
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 304
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 305
Как да инсталирате Windows парола admin 190
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 225
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 349
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 280
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 242
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 265
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 513
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 191
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 411
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 375
Как да копирате файлове от командния ред admin 322
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 524
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 542
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 545
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 296
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 345
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 263
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 319
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 254
Как да направите стартиращ Windows CD admin 232
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 238
Как да настроите Вашия компютър като admin 565
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 201
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 405
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 222
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 261
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 344
Как да оптимизираме Windows 7 admin 481
Как да оптимизираме Windows 8 admin 452
Как да оптимизираме Windows XP admin 262
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 258
Как да отворите командния ред в Windows admin 255
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 280
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 276
Как да отворите папката на акция admin 511
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 237
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 573
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 755
Как да пишем на партиди admin 202
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 260
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 273
Как да получите Windows 7 безплатно admin 289
Как да получите Windows 8 admin 269
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 267
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 197
Как да получите точки Microsoft точки admin 240
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 323
Как да почистите системния регистър admin 212
Как да почистите системния регистър ръчно admin 357
Как да преинсталирате Windows 7 admin 279
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 347
Как да преинсталирате Windows 8 admin 205
Как да преинсталирате Windows 81 admin 366
Как да преинсталирате Windows XP admin 265
Как да преинсталирате Windows XP admin 327
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 354
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 265
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 287
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 212
Как да премахнете Outlook Express admin 320
Как да премахнете Windows 7 admin 273
Как да премахнете Windows 81 admin 257
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 316
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 202
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 539
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 230
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 291
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 228
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 338
Как да премахнете изтрити файлове admin 243
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 254
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 269
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 299
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 330
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 255
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 310
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 263
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 224
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 252
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 395
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 261
Как да променим мишката в Windows 8 admin 222
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 302
Как да промените размера Images в Windows XP admin 261
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 202
Как да промените типа на файла в Windows admin 272
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 225
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 291
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 250
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 434
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 194
Как да променя времето в Windows 8 admin 212
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 266
Как да променя тапета на Windows admin 518
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 267
Как да разпознаете Windows admin 221
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 241
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 568
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 205
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 252
Как да рестартирате Windows 8 admin 239
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 289
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 303
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 224
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 355
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 496
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1194
Как да се възстановят изтрити снимки admin 270
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 328
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 307
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 205
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 283
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 289
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 315
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 264
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 384
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 277
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 347
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 287
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 1599
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 303
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 244
Как да се определи Windows XP admin 322
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 437
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 341
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 256
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 271
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 280
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 375
Как да се преформатира Windows 7 admin 545
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 261
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 286
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 516
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 377
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 248
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 280
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 278
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 302
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 492
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 358
Как да се регистрирам DLL admin 405
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 375
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 284
Как да се свържете с Windows Media Player admin 275
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 276
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 500
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 265
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 291
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 248
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 248
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 186
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 313
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 295
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 187
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 395
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 232
Как да се ускори Start Menu admin 189
Как да се ускори Windows 7 admin 200
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 204
Как да се ускори Windows 8 admin 330
Как да се ускори Windows Vista admin 261
Как да се ускори Windows XP обувка admin 255
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 265
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 278
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 313
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 235
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 293
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 279
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 263
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 910
Как да сканирате в Windows 8 admin 270
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 230
Как да скриете файлове в Windows admin 249
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 333
Как да смените езика на Windows 8 admin 301
Как да смените паролата за Windows XP admin 317
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 387
Как да смените паролите на компютъра си admin 230
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 274
Как да смените фона на папките в Windows admin 268
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 232
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 300
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 169
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 209
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 238
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 209
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 271
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 184
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 234
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 278
Как да създадете икона за Windows admin 278
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 243
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 339
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 294
Как да създадете файл JAR admin 202
Как да тече за възстановяване на системата admin 356
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 254
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 483
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 245
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 230
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 322
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 294
Как да форматирате диск с Windows XP admin 296
Как да хакна Windows admin 246
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 551
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 219
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1153
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 213
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 261
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 217
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 198
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 256
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 239
Колко ускори Windows XP admin 375
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 303
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 869
Промяна на снимки в Windows 8 admin 214