• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 230
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 313
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 229
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 298
За да активирате Free Windows 81 admin 868
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 296
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 234
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 223
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 230
За да влезете в профила си с в Net User admin 245
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 231
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 242
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 294
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 243
За да записвате гласа си на Windows admin 283
За да затворите програма в Windows 8 admin 220
За да затворите програмата в Windows 8 admin 172
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 324
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 259
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 192
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 301
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 209
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 198
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 165
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 235
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 303
За да изтриете файл от командния ред admin 180
За да освободите място на диска Windows 7 admin 342
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 314
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 240
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 155
За да промените датата и часа от командния ред admin 154
За да промените или да създадете икони в Windows admin 623
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 234
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 214
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 306
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 241
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 248
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 280
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 282
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 170
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 256
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 255
За да се покажат скритите файлове admin 258
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 223
За да се улесни работата на Windows admin 245
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 171
За да стартирате редактора на системния регистър admin 275
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 208
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 210
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 274
За да увеличите на компютър admin 132
За достъп до монтажника на инсталацията admin 218
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 261
За запис на видео екран в Windows 7 admin 358
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 316
За създаване на живо тапет в Windows admin 228
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 295
Как да активирате Windows 7 admin 192
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 304
Как да активирате Windows 8 admin 288
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 235
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 200
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 231
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 228
Как да блокирате сайт за Windows admin 270
Как да включите Task Manager в Windows admin 273
Как да влезете в BIOS admin 225
Как да възстановите Windows 7 admin 208
Как да възстановите Windows 7 admin 325
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 640
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 256
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 156
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 403
Как да възстановите файлове от кошчето admin 263
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 158
Как да деактивирате активиране Windows admin 343
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 279
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 307
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 172
Как да деинсталирате DirectX admin 429
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 271
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 239
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 281
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 273
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 197
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 336
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 234
Как да заобиколи активиране Vista admin 171
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 249
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 225
Как да защитим папка в Windows admin 359
Как да знаете версията на Windows admin 145
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 161
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 207
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 235
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 354
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 305
Как да използвате Windows 8 admin 299
Как да използвате Windows Movie Maker admin 271
Как да използвате Windows Server 2003 admin 258
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 216
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 306
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 252
Как да изпълните команда Traceroute admin 278
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 182
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 311
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 209
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 252
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 151
Как да изтриете историята започна admin 211
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 310
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1356
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 433
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 200
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 170
Как да индекс папка в Windows 7 admin 342
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 341
Как да инсталираме Windows 7 admin 223
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 253
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 364
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 158
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 211
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 251
Как да инсталираме Windows 8 admin 167
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 325
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 208
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 251
Как да инсталирате DirectX admin 276
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 182
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 262
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 160
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 304
Как да инсталирате Viber за Windows admin 194
Как да инсталирате Windows 81 admin 124
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 313
Как да инсталирате Windows Vista admin 266
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 256
Как да инсталирате Windows XP admin 219
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 294
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 229
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 172
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 269
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 262
Как да инсталирате Windows парола admin 147
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 176
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 267
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 240
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 198
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 229
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 402
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 156
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 281
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 327
Как да копирате файлове от командния ред admin 280
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 445
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 457
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 441
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 259
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 282
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 226
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 281
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 218
Как да направите стартиращ Windows CD admin 191
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 196
Как да настроите Вашия компютър като admin 492
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 163
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 327
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 185
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 221
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 294
Как да оптимизираме Windows 7 admin 413
Как да оптимизираме Windows 8 admin 393
Как да оптимизираме Windows XP admin 218
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 214
Как да отворите командния ред в Windows admin 208
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 243
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 239
Как да отворите папката на акция admin 409
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 204
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 445
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 512
Как да пишем на партиди admin 165
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 227
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 236
Как да получите Windows 7 безплатно admin 248
Как да получите Windows 8 admin 232
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 232
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 161
Как да получите точки Microsoft точки admin 204
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 287
Как да почистите системния регистър admin 175
Как да почистите системния регистър ръчно admin 311
Как да преинсталирате Windows 7 admin 231
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 276
Как да преинсталирате Windows 8 admin 166
Как да преинсталирате Windows 81 admin 316
Как да преинсталирате Windows XP admin 231
Как да преинсталирате Windows XP admin 286
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 314
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 228
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 239
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 167
Как да премахнете Outlook Express admin 274
Как да премахнете Windows 7 admin 234
Как да премахнете Windows 81 admin 213
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 276
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 165
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 461
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 191
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 253
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 197
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 296
Как да премахнете изтрити файлове admin 205
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 214
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 231
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 253
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 270
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 217
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 261
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 222
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 183
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 211
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 346
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 222
Как да променим мишката в Windows 8 admin 190
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 254
Как да промените размера Images в Windows XP admin 224
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 175
Как да промените типа на файла в Windows admin 243
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 186
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 251
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 211
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 307
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 157
Как да променя времето в Windows 8 admin 178
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 221
Как да променя тапета на Windows admin 409
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 233
Как да разпознаете Windows admin 187
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 203
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 474
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 166
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 196
Как да рестартирате Windows 8 admin 204
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 254
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 260
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 191
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 318
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 421
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1102
Как да се възстановят изтрити снимки admin 222
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 245
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 269
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 165
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 246
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 251
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 280
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 228
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 327
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 234
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 262
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 252
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 1008
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 264
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 208
Как да се определи Windows XP admin 284
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 336
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 292
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 225
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 238
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 230
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 313
Как да се преформатира Windows 7 admin 457
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 220
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 243
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 382
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 334
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 206
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 236
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 240
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 225
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 404
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 310
Как да се регистрирам DLL admin 354
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 328
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 246
Как да се свържете с Windows Media Player admin 237
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 241
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 451
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 225
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 250
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 210
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 214
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 152
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 268
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 254
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 149
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 329
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 191
Как да се ускори Start Menu admin 150
Как да се ускори Windows 7 admin 166
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 167
Как да се ускори Windows 8 admin 297
Как да се ускори Windows Vista admin 208
Как да се ускори Windows XP обувка admin 219
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 212
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 233
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 273
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 194
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 248
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 237
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 225
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 857
Как да сканирате в Windows 8 admin 231
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 195
Как да скриете файлове в Windows admin 200
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 276
Как да смените езика на Windows 8 admin 260
Как да смените паролата за Windows XP admin 279
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 325
Как да смените паролите на компютъра си admin 189
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 232
Как да смените фона на папките в Windows admin 231
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 187
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 261
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 136
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 163
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 197
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 170
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 230
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 149
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 201
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 239
Как да създадете икона за Windows admin 234
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 199
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 272
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 245
Как да създадете файл JAR admin 159
Как да тече за възстановяване на системата admin 315
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 214
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 419
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 204
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 188
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 267
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 257
Как да форматирате диск с Windows XP admin 257
Как да хакна Windows admin 203
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 432
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 184
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1085
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 179
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 225
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 182
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 160
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 218
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 206
Колко ускори Windows XP admin 294
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 268
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 643
Промяна на снимки в Windows 8 admin 178