• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 247
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 347
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 250
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 332
За да активирате Free Windows 81 admin 950
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 318
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 251
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 237
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 252
За да влезете в профила си с в Net User admin 265
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 249
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 264
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 320
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 260
За да записвате гласа си на Windows admin 306
За да затворите програма в Windows 8 admin 237
За да затворите програмата в Windows 8 admin 193
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 340
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 279
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 217
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 318
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 230
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 217
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 186
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 258
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 328
За да изтриете файл от командния ред admin 200
За да освободите място на диска Windows 7 admin 369
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 332
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 258
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 174
За да промените датата и часа от командния ред admin 175
За да промените или да създадете икони в Windows admin 691
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 248
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 235
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 327
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 259
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 270
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 308
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 308
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 195
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 281
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 274
За да се покажат скритите файлове admin 283
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 249
За да се улесни работата на Windows admin 265
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 195
За да стартирате редактора на системния регистър admin 296
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 230
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 230
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 328
За да увеличите на компютър admin 148
За достъп до монтажника на инсталацията admin 238
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 281
За запис на видео екран в Windows 7 admin 422
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 355
За създаване на живо тапет в Windows admin 246
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 316
Как да активирате Windows 7 admin 215
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 324
Как да активирате Windows 8 admin 305
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 253
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 219
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 252
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 246
Как да блокирате сайт за Windows admin 286
Как да включите Task Manager в Windows admin 290
Как да влезете в BIOS admin 242
Как да възстановите Windows 7 admin 218
Как да възстановите Windows 7 admin 340
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 687
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 276
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 178
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 435
Как да възстановите файлове от кошчето admin 285
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 172
Как да деактивирате активиране Windows admin 364
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 304
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 329
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 190
Как да деинсталирате DirectX admin 468
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 288
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 258
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 303
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 305
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 214
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 360
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 249
Как да заобиколи активиране Vista admin 190
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 273
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 244
Как да защитим папка в Windows admin 396
Как да знаете версията на Windows admin 161
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 178
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 225
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 249
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 378
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 333
Как да използвате Windows 8 admin 322
Как да използвате Windows Movie Maker admin 287
Как да използвате Windows Server 2003 admin 277
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 239
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 325
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 272
Как да изпълните команда Traceroute admin 293
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 201
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 334
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 227
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 271
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 168
Как да изтриете историята започна admin 234
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 338
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1652
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 466
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 218
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 194
Как да индекс папка в Windows 7 admin 364
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 366
Как да инсталираме Windows 7 admin 245
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 274
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 397
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 176
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 232
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 277
Как да инсталираме Windows 8 admin 188
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 343
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 230
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 272
Как да инсталирате DirectX admin 305
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 205
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 281
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 175
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 328
Как да инсталирате Viber за Windows admin 221
Как да инсталирате Windows 81 admin 142
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 333
Как да инсталирате Windows Vista admin 285
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 275
Как да инсталирате Windows XP admin 242
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 325
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 249
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 192
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 286
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 284
Как да инсталирате Windows парола admin 167
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 197
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 303
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 263
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 220
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 246
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 455
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 173
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 340
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 351
Как да копирате файлове от командния ред admin 301
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 481
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 490
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 478
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 274
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 309
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 244
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 299
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 236
Как да направите стартиращ Windows CD admin 210
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 216
Как да настроите Вашия компютър като admin 521
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 179
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 355
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 202
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 243
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 320
Как да оптимизираме Windows 7 admin 445
Как да оптимизираме Windows 8 admin 422
Как да оптимизираме Windows XP admin 238
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 234
Как да отворите командния ред в Windows admin 222
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 261
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 257
Как да отворите папката на акция admin 455
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 221
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 502
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 598
Как да пишем на партиди admin 182
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 243
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 256
Как да получите Windows 7 безплатно admin 265
Как да получите Windows 8 admin 250
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 249
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 179
Как да получите точки Microsoft точки admin 220
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 304
Как да почистите системния регистър admin 196
Как да почистите системния регистър ръчно admin 330
Как да преинсталирате Windows 7 admin 254
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 306
Как да преинсталирате Windows 8 admin 183
Как да преинсталирате Windows 81 admin 340
Как да преинсталирате Windows XP admin 244
Как да преинсталирате Windows XP admin 306
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 332
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 248
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 264
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 189
Как да премахнете Outlook Express admin 293
Как да премахнете Windows 7 admin 255
Как да премахнете Windows 81 admin 234
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 295
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 183
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 496
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 207
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 270
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 212
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 314
Как да премахнете изтрити файлове admin 224
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 234
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 249
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 276
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 301
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 234
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 287
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 241
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 207
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 228
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 367
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 240
Как да променим мишката в Windows 8 admin 203
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 281
Как да промените размера Images в Windows XP admin 241
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 185
Как да промените типа на файла в Windows admin 259
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 201
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 270
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 231
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 375
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 173
Как да променя времето в Windows 8 admin 191
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 241
Как да променя тапета на Windows admin 463
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 249
Как да разпознаете Windows admin 202
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 219
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 521
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 185
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 223
Как да рестартирате Windows 8 admin 220
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 273
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 281
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 207
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 337
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 450
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 1156
Как да се възстановят изтрити снимки admin 238
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 287
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 288
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 184
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 263
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 271
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 298
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 247
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 356
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 258
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 303
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 273
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 1218
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 283
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 226
Как да се определи Windows XP admin 302
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 395
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 316
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 238
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 254
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 250
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 343
Как да се преформатира Windows 7 admin 495
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 236
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 263
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 448
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 350
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 221
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 254
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 256
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 259
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 440
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 338
Как да се регистрирам DLL admin 383
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 351
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 263
Как да се свържете с Windows Media Player admin 254
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 260
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 480
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 245
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 268
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 228
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 229
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 169
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 288
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 271
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 167
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 364
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 212
Как да се ускори Start Menu admin 170
Как да се ускори Windows 7 admin 180
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 185
Как да се ускори Windows 8 admin 312
Как да се ускори Windows Vista admin 233
Как да се ускори Windows XP обувка admin 237
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 236
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 258
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 293
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 213
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 271
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 257
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 241
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 893
Как да сканирате в Windows 8 admin 251
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 210
Как да скриете файлове в Windows admin 222
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 299
Как да смените езика на Windows 8 admin 281
Как да смените паролата за Windows XP admin 297
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 355
Как да смените паролите на компютъра си admin 205
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 251
Как да смените фона на папките в Windows admin 247
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 207
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 281
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 151
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 188
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 218
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 190
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 249
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 165
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 215
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 259
Как да създадете икона за Windows admin 254
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 221
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 297
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 266
Как да създадете файл JAR admin 182
Как да тече за възстановяване на системата admin 333
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 233
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 457
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 223
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 209
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 304
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 276
Как да форматирате диск с Windows XP admin 273
Как да хакна Windows admin 226
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 498
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 199
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1121
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 195
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 241
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 200
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 178
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 232
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 221
Колко ускори Windows XP admin 326
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 282
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 734
Промяна на снимки в Windows 8 admin 193