• Компютри и Електроника
Display #
Title Author Hits
Да записвате звук, произведен от една звукова карта admin 200
Добавяне на изключения в защитната стена на Windows 8 admin 269
Достъп до Windows XP с администраторски права admin 203
Достъп до администраторската парола на Windows със стандартен admin 259
За да активирате Free Windows 81 admin 730
За да активирате безопасен режим в Windows 7 admin 273
За да видите PDF и XPS файлове в Windows 81, използвайки Reader admin 204
За да влезете в друг компютър чрез местния безжична мрежа с помощта на Windows 7 Home Premium admin 205
За да влезете в инсталационната папка Метро приложения на в Windows 8 admin 200
За да влезете в профила си с в Net User admin 216
За да влезете в Словото за Windows 8 admin 212
За да въвеждате текст на различни езици в Windows XP admin 216
За да добавите споделена папка в Windows 7 admin 261
За да зададете тип връзка мост в Windows 8 admin 208
За да записвате гласа си на Windows admin 255
За да затворите програма в Windows 8 admin 190
За да затворите програмата в Windows 8 admin 150
За да играете на DVD дискове в Windows Media Player admin 293
За да изключите компютъра в Windows 8 admin 228
За да използвате Remote Desktop в Windows 8 admin 165
За да използвате вградения Remote Desktop Windows XP admin 280
За да използвате отдалечена помощ на Windows admin 185
За да изтриете всички актуализации на Windows admin 177
За да изтриете всички файлове от компютър, работещ под Windows XP admin 142
За да изтриете даден файл Hiberfilsys admin 213
За да изтриете даден файл или папка, че Access грешка е отказан admin 270
За да изтриете файл от командния ред admin 159
За да освободите място на диска Windows 7 admin 317
За да освободите място на твърдия си диск в Windows Vista admin 285
За да отидете направо на десктопа, когато използвате Windows 8 admin 214
За да прехвърляте файлове от вашия Ipod към нов компютър, без да има под ръка старата admin 122
За да промените датата и часа от командния ред admin 130
За да промените или да създадете икони в Windows admin 549
За да промените името на регистриран потребител на Windows admin 213
За да промените началния папка в Windows Explorer admin 193
За да промените приоритета на процесите в Task Manager Windows admin 279
За да промените размера на виртуалната памет в Windows XP admin 222
За да промените размера на лентата на задачите в Windows admin 226
За да промените силата на звука в Windows бележника admin 256
За да промените синхронизацията на интервал от време в Windows 7 admin 242
За да промените фона на началния екран в Windows 8 admin 144
За да редактирате аудио файлове в MS Windows XP OS admin 224
За да се върнете към Windows 8 за Windows 7 admin 227
За да се покажат скритите файлове admin 224
За да се покажат скритите файлове в Windows 7 admin 182
За да се улесни работата на Windows admin 217
За да стартирате Task Manager от командния ред admin 141
За да стартирате редактора на системния регистър admin 251
За да създадете дискове за Windows Vista система за използване на HP Recovery Manager по оползотворяване admin 178
За да създадете нов потребител за Windows 8 admin 190
За да търсите по съдържанието на файла в Windows 7 admin 225
За да увеличите на компютър admin 110
За достъп до монтажника на инсталацията admin 196
За задаване на размера на екрана в Windows 8 admin 241
За запис на видео екран в Windows 7 admin 303
За използване на калкулатора в Windows 8 admin 266
За създаване на живо тапет в Windows admin 205
Как OneDrive място за съхранение по подразбиране в Windows 81 admin 269
Как да активирате Windows 7 admin 158
Как да активирате Windows 7 без ключ admin 278
Как да активирате Windows 8 admin 261
Как да активирате Windows 8 за Windows 7 admin 213
Как да активирате Windows Vista Secrets admin 180
Как да активирате и деактивирате стартиране на програми в Windows 8 admin 208
Как да актуализирате драйвера на графичната карта в Windows 7 admin 201
Как да блокирате сайт за Windows admin 254
Как да включите Task Manager в Windows admin 240
Как да влезете в BIOS admin 202
Как да възстановите Windows 7 admin 181
Как да възстановите Windows 7 admin 302
Как да възстановите Windows 7 паролата admin 557
Как да възстановите Windows Explorer, без да се рестартира компютъра admin 232
Как да възстановите Windows XP с помощта на Boot Disk admin 131
Как да възстановите звука на компютъра в Windows admin 363
Как да възстановите файлове от кошчето admin 238
Как да гледате Star Wars на командния ред admin 131
Как да деактивирате активиране Windows admin 305
Как да деактивирате клавиша CapsLock Windows admin 250
Как да деактивирате стартиране на програми в Windows XP admin 284
Как да деактивирате уведомление за активиране на Windows 8 admin 151
Как да деинсталирате DirectX admin 379
Как да дефрагментирате Windows 7 admin 248
Как да дефрагментирате Windows 8 admin 215
Как да дефрагментирате компютър, работещ под Windows XP admin 255
Как да дистанционно рестартиране Windows от команден ред admin 241
Как да добавите бутон, за да изключите работния плот Windows 81 admin 177
Как да добавите фонова музика към Movie Maker admin 300
Как да замени Windows 8 за Windows 7 admin 208
Как да заобиколи активиране Vista admin 153
Как да започнем Windows в Safe Mode admin 208
Как да затворите прозорец в Windows 8 admin 203
Как да защитим папка в Windows admin 303
Как да знаете версията на Windows admin 125
Как да изберем между Windows XP Home Edition и Windows XP Professional Edition admin 129
Как да изберете USB игрови контролери за Windows 8 admin 183
Как да изгори ISO файл за DVD на Windows 7 admin 209
Как да използваме Remote Desktop в Windows 7 admin 323
Как да използвате Microsoft Paint в Windows admin 270
Как да използвате Windows 8 admin 269
Как да използвате Windows Movie Maker admin 239
Как да използвате Windows Server 2003 admin 232
Как да използвате два монитора с Windows 8 admin 185
Как да използвате разказвача в Windows 81 admin 276
Как да изпълните възстановяване на системата в Microsoft Vista admin 232
Как да изпълните команда Traceroute admin 256
Как да изтеглите Open Office за Windows 8 admin 155
Как да изтеглите Windows 7 от USB флаш устройство admin 274
Как да изтеглите Windows 8 в Safe Mode admin 177
Как да изтеглите шрифтове за Windows admin 228
Как да изтриете бисквитките чрез CCleaner admin 127
Как да изтриете историята започна admin 190
Как да изтрия нещо, чиято парола в Windows admin 277
Как да изчистите кеш паметта в Windows 7 admin 1078
Как да изчистите кеша на миниатюри в Windows admin 365
Как да изчистите клипборда в Windows XP admin 179
Как да импортирате файлове от външни устройства в Windows Live Movie Maker admin 141
Как да индекс папка в Windows 7 admin 307
Как да инсталираме Photoshop 6 и 7 за Windows 7 admin 292
Как да инсталираме Windows 7 admin 182
Как да инсталираме Windows 7 Beta без CD, DVD или флаш-памет admin 223
Как да инсталираме Windows 7 Starter admin 315
Как да инсталираме Windows 7 в стик admin 133
Как да инсталираме Windows 7 като операционна система по подразбиране на вашия компютър с двойно зареждане admin 183
Как да инсталираме Windows 7 на Windows 8 admin 212
Как да инсталираме Windows 8 admin 138
Как да инсталираме Windows 8 от USB устройство admin 288
Как да инсталирате ActiveX на операционната система Windows XP admin 182
Как да инсталирате Apache Web Server за Windows admin 222
Как да инсталирате DirectX admin 236
Как да инсталирате FFmpeg на Windows admin 148
Как да инсталирате Neverhood на Windows XP, Vista, 7 и 8 admin 230
Как да инсталирате PhpMyAdmin за Windows PC admin 138
Как да инсталирате Python пакети в Windows 7 admin 264
Как да инсталирате Viber за Windows admin 171
Как да инсталирате Windows 81 admin 103
Как да инсталирате Windows Mail и Windows Calendar в Windows 7 admin 279
Как да инсталирате Windows Vista admin 242
Как да инсталирате Windows Vista Ultimate с Windows Vista диск admin 230
Как да инсталирате Windows XP admin 197
Как да инсталирате Windows XP на ASUS Eee PC с пръчка admin 245
Как да инсталирате Windows XP режими в Windows 7 admin 195
Как да инсталирате Windows в CD диск admin 146
Как да инсталирате Windows в USB флаш устройство admin 239
Как да инсталирате Windows от USB флаш устройство admin 230
Как да инсталирате Windows парола admin 121
Как да инсталирате актуализации на Windows admin 147
Как да инсталирате драйвера на звуковата карта в Windows XP admin 233
Как да инсталирате драйвери за неизвестни устройства в Windows XP admin 202
Как да инсталирате и използвате символ на индийската рупия в Windows admin 174
Как да инсталирате на компютъра си Ti83 admin 206
Как да инсталирате поддръжка за SATA AHCI Controller ATI SB600 компютър с инсталиран Windows admin 354
Как да инсталирате програмата на Windows 8 admin 133
Как да инсталирате шрифтове в Windows 7 admin 210
Как да клонираме твърд диск в Windows XP admin 294
Как да копирате файлове от командния ред admin 257
Как да намерим скритите файлове и папки в Windows admin 407
Как да намерите загубени икона Firefox или Internet Explorer admin 409
Как да направите екранна снимка в Microsoft Windows admin 387
Как да направите екранна снимка в Windows 7 admin 243
Как да направите резервно копие на Active Directory в Windows admin 249
Как да направите резервно копие на Windows 7 admin 200
Как да направите резервно копие на Windows Vista admin 243
Как да направите снимка в Windows Live Movie Maker admin 195
Как да направите стартиращ Windows CD admin 166
Как да настроите вашето меню Старт на Windows admin 168
Как да настроите Вашия компютър като admin 453
Как да настроите качеството на цветовете в Windows XP admin 145
Как да настроите мишката в Windows 7 admin 291
Как да обновите Windows Vista до Windows 7 admin 159
Как да обновите Windows XP до Windows Vista admin 186
Как да обърнете цветовете в Windows 7 admin 265
Как да оптимизираме Windows 7 admin 373
Как да оптимизираме Windows 8 admin 360
Как да оптимизираме Windows XP admin 182
Как да отворите Internet Explorer, ако не икони на работния плот admin 182
Как да отворите командния ред в Windows admin 182
Как да отворите контролния панел на Windows 8 admin 223
Как да отворите контролния панел от командния ред admin 209
Как да отворите папката на акция admin 358
Как да отворите прозореца Services в Windows admin 181
Как да открием скрита папка в Windows 7 admin 368
Как да отпечатате символ на сърцето в Windows admin 412
Как да пишем на партиди admin 141
Как да планирам Buffalo LinkStation admin 205
Как да подвежда Windows Pinball със скрита тест admin 208
Как да получите Windows 7 безплатно admin 223
Как да получите Windows 8 admin 204
Как да получите достъп до Active Directory в Windows Server 2008 admin 209
Как да получите достъп до Windows Defender Windows8 OS admin 138
Как да получите точки Microsoft точки admin 184
Как да почистите вашия компютър от ненужни файлове admin 265
Как да почистите системния регистър admin 146
Как да почистите системния регистър ръчно admin 282
Как да преинсталирате Windows 7 admin 194
Как да преинсталирате Windows 7 без диск admin 243
Как да преинсталирате Windows 8 admin 134
Как да преинсталирате Windows 81 admin 262
Как да преинсталирате Windows XP admin 209
Как да преинсталирате Windows XP admin 252
Как да преинсталирате Windows XP, без CD admin 287
Как да преинсталирате операционната система Vista admin 203
Как да премахнете Autorun Virus от твърди дискове admin 201
Как да премахнете Internet Explorer 11 за Windows 7 admin 145
Как да премахнете Outlook Express admin 242
Как да премахнете Windows 7 admin 207
Как да премахнете Windows 81 admin 189
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия KB905474 admin 234
Как да премахнете Windows Genuine Advantage Известия инструмент, без хакерство система admin 140
Как да премахнете Windows син екран на смъртта admin 420
Как да премахнете вируса ръчно Personal Security admin 167
Как да премахнете вируса ФБР Moneypak в Windows 7 admin 228
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 177
Как да премахнете дадена програма от Windows 8 admin 266
Как да премахнете изтрити файлове admin 181
Как да премахнете изтрити файлове в Windows admin 198
Как да премахнете икона кошчето на работния плот в Windows 7 admin 202
Как да премахнете команда за бърз достъп вирус за Windows admin 227
Как да премахнете ненужни софтуер от вашия компютър admin 238
Как да премахнете програмата Windows Messenger admin 199
Как да премахнете ръчно шпионски Windows admin 230
Как да премахнете свободен вирус и възстановяване на Windows XP admin 198
Как да прехвърлите видео потока чрез USB от Sony Handycam Cassette 8 за Windows 7 admin 147
Как да прехвърляте песни от Windows Media Player да ITunes admin 190
Как да проверите обема свободно пространство на твърдия диск admin 320
Как да променим имиджа на мишката в Windows XP admin 196
Как да променим мишката в Windows 8 admin 166
Как да промените бутона Start икона в Windows 7 admin 218
Как да промените размера Images в Windows XP admin 194
Как да промените размера, преместите или откачите плочки в Windows 8 телефон admin 156
Как да промените типа на файла в Windows admin 216
Как да промените фоновото Windows Windows влезте admin 166
Как да промените формата на часа в лентата на задачите в Windows XP 24 до 12 часа admin 226
Как да промените цветовата схема в Windows Vista admin 187
Как да промените цветовата схема на вашия компютър с Windows 7 admin 247
Как да промените шрифта по подразбиране в Windows 7 admin 135
Как да променя времето в Windows 8 admin 156
Как да променя или да поиска ново покритие фотоалбум за MP3 песни за Windows 7 admin 189
Как да променя тапета на Windows admin 345
Как да разберете, когато компютърът ви е използвана за последно admin 212
Как да разпознаете Windows admin 168
Как да разпространявате интернет връзка в Windows 8 и повече admin 178
Как да регулирате размера на иконите на Windows 7 Taskbar admin 412
Как да регулирате яркостта в Windows 7 admin 141
Как да редактирате системния регистър на Windows admin 170
Как да рестартирате Windows 8 admin 183
Как да се актуализира приложения за Windows 8 admin 225
Как да се блокира прилагането на защитната стена на Windows admin 232
Как да се възстанови Windows 7 паролата без диск за възстановяване на парола или диск Windows admin 165
Как да се възстанови Windows 7 паролата с помощта на светкавицата с полезност Chntpw admin 286
Как да се възстанови пароли в Windows XP admin 370
Как да се възстановят изтрити история в Windows admin 989
Как да се възстановят изтрити снимки admin 184
Как да се възстановят изтрити файлове в Windows XP admin 209
Как да се даде възможност на Telnet в Windows 7 admin 242
Как да се даде възможност на Windows Defender admin 134
Как да се даде възможност на автоматично влизане Windows XP admin 222
Как да се даде възможност на сметки за гости в Windows 8 admin 225
Как да се движи в лентата на задачите на върха на екрана Windows admin 247
Как да се замени на сервизния пакет в Windows admin 199
Как да се идентифицират неизвестни устройства в Windows admin 281
Как да се инсталира и конфигурира Apache и PHP 228 525 на Windows Vista, admin 208
Как да се намали OS версия на Windows 8 за Windows 7 admin 218
Как да се намали вашата версия на Windows 81 до Windows 8 admin 221
Как да се намали на екрана на компютъра ви admin 819
Как да се направи моментна снимка на видеоклип, който играе Windows Media Player admin 238
Как да се определи 100 Noah CPU Svchostexe admin 184
Как да се определи Windows XP admin 247
Как да се определи проблеми с Windows изключване admin 286
Как да се определи регистър Грешки в Windows 7 admin 259
Как да се определи черен екран в Windows 7 след зимен сън admin 202
Как да се оптимизира работата на Вашия компютър admin 211
Как да се отървем от изскачащи прозорци антивирусен Avira admin 199
Как да се премахнат грешките NTFS файлова система admin 267
Как да се преформатира Windows 7 admin 407
Как да се прилагат основните клавишни комбинации в Windows admin 199
Как да се провери информацията за операционната система на компютъра admin 208
Как да се провери качеството на връзката с мрежата и интернет достъп в Microsoft Windows admin 303
Как да се промени Startup Programs в Windows 7 admin 301
Как да се промени Welcome Screen в Windows 7 admin 180
Как да се промени заключване на екрана в Windows 8 admin 207
Как да се промени микрофона в Windows 8 admin 218
Как да се промени на скрийнсейвъра в Windows admin 192
Как да се промени позицията на лентата на задачите в Windows 7 admin 361
Как да се разделя с разделяне на твърдия диск в Windows 8 admin 274
Как да се регистрирам DLL admin 318
Как да се реши проблема с звука в Windows admin 293
Как да се свържете с Wi Fi на Windows 8 admin 220
Как да се свържете с Windows Media Player admin 212
Как да се съгласуват Vista и Windows 7 admin 221
Как да се създаде FTP сървър в Windows XP Professional admin 402
Как да се създаде анимация с помощта на Windows Movie Maker admin 198
Как да се създаде електронна поща на Windows 8 admin 229
Как да се създаде защитен с парола файл в Windows admin 188
Как да се създаде кодекс за дъжд от филма Матрицата с опростено прилагане Notepad admin 190
Как да се създаде микрофон в Windows 8 admin 124
Как да се създаде пряк път до изключване на компютъра в Windows admin 237
Как да се създаде скрита папка с помощта на Notepad admin 229
Как да се увеличи скоростта на Windows admin 124
Как да се увеличи скоростта на бавен компютър с Windows admin 270
Как да се увеличи скоростта на интернет връзката в Windows 7 admin 154
Как да се ускори Start Menu admin 123
Как да се ускори Windows 7 admin 137
Как да се ускори Windows 7 обувка admin 142
Как да се ускори Windows 8 admin 280
Как да се ускори Windows Vista admin 182
Как да се ускори Windows XP обувка admin 188
Как да се ускори вашата система Windows Xp компютър admin 184
Как да се ускори видео използване на Windows Movie Maker admin 200
Как да си направим Windows 8, подобен на Windows 7 admin 244
Как да си направим Windows XP преодоляване на всички, без да купуват серийния номер admin 162
Как да си направим администратор на профила в Windows 8 admin 222
Как да си направим програмата работи с висок приоритет в Windows admin 213
Как да си направим син екран се появи в Windows admin 200
Как да си направим снимка на екрана в Windows 8 admin 797
Как да сканирате в Windows 8 admin 208
Как да скриете лентата на задачите на Windows admin 175
Как да скриете файлове в Windows admin 178
Как да смените MAC адреса на мрежовата карта в Windows admin 242
Как да смените езика на Windows 8 admin 238
Как да смените паролата за Windows XP admin 250
Как да смените паролата за Windows XP или Windows Vista admin 290
Как да смените паролите на компютъра си admin 167
Как да смените правата за файлове и папки в Windows 7 admin 214
Как да смените фона на папките в Windows admin 209
Как да споделяме файлове между Windows PC и Xbox 360 admin 160
Как да спрете трупите във видео игра за Windows admin 236
Как да стартирате компютъра в безопасен режим admin 110
Как да стигнем Windows 8 безплатен admin 135
Как да стигнем до My Computer в Windows 8 admin 174
Как да създадете аудио диск в Windows 7 admin 148
Как да създадете виртуален твърд диск в Windows 8 admin 195
Как да създадете диск за възстановяване в Windows 7 admin 130
Как да създадете дялове на вашия твърд диск в Windows 7 admin 174
Как да създадете икона Show Desktop за Quick Launch admin 214
Как да създадете икона за Windows admin 216
Как да създадете потребителски курсора на компютър admin 175
Как да създадете слайдшоу за вашия работен плот в Windows 7 admin 242
Как да създадете стартиращ USB диск за инсталиране на Windows 7 или Vista admin 214
Как да създадете файл JAR admin 138
Как да тече за възстановяване на системата admin 278
Как да управляваме Windows точки за възстановяване, защото на CCleaner admin 189
Как да управлявате стартиране на програми в Windows 8 admin 367
Как да форматирате диск C в Windows 7 admin 175
Как да форматирате диск C в Windows XP SP2 admin 163
Как да форматирате диск и инсталиране на Windows XP SP3 admin 235
Как да форматирате диск и преинсталиране на Windows admin 232
Как да форматирате диск с Windows XP admin 232
Как да хакна Windows admin 169
Как да хакнете Windows 7 администраторска парола admin 353
Как за пълно премахване на програмата чрез редактиране на системния регистър в Windows admin 165
Как мога да получа за споделяне на папки в Windows 7 admin 1036
Как напълно да се скрие на файл или папка admin 151
Как се активира вградената камера в Windows 8 admin 208
Какво да направите, за възстановяване на системата admin 163
Както винаги стартирате програмата като администратор в Windows Vista admin 132
Като асоциирани типове файлове в Windows 8 admin 202
Като свободен запишете документа в PDF формат в Windows admin 185
Колко ускори Windows XP admin 262
Осъществяване Matrix дъжд от командния ред admin 245
Принудително затваряне на програмата за Windows admin 548
Промяна на снимки в Windows 8 admin 156