• Компютри и Електроника
  • Таблети

Как да се даде възможност на Ipad

Ipad - е революционно устройство, което проправи пътя към епохата на таблетки. Това на практика прави все едно, че компютърът може да се направи. Най-добрият му страна, тя е много преносим. Може да го носите навсякъде със себе си и да го използват много лесно. Но, разбира се, преди да направите нещо, трябва да включите IPAD. Отидете на стъпка 1, за да продължите.

Стъпки

    Как да се даде възможност на Ipad
  1. Charge IPAD. Трябва да се уверите, че IPAD заредена, преди да го включите. Свържете единия край на зарядното устройство и да е упълномощен контакт и към другия край на IPAD.

  2. Как да се даде възможност на Ipad
  3. Включете IPAD. За да се даде възможност на устройството:
    • Натиснете и задръжте бутона за захранването на върха на IPAD, докато видите логото на Apple. Това означава, че устройството се зарежда. Наслаждавайте се!