• Компютри и Електроника
 • Програмиране

Как да се появи прозорец, в Android Alert

В Android OS можете да добавите сигнали за вашето приложение да се съсредоточи върху нещо ъпгрейди тип потребители. AlertDialog клас използва за показване на предупреждения. Можете да предостави функциите на своя уеб приложение, просто като пишете малко повече код!

Стъпки

  Как да се появи прозорец, в Android Alert
 1. Внос AlertDialog клас в заявлението си за Android.

  внос android.app.AlertDialog;

 2. Как да се появи прозорец, в Android Alert
 3. Определете AlertDialog клас за кода на приложението, както е показано тук. Създаване на някои свойства на обекти AlertDialog.

  AlertDialog alertDialog = нова AlertDialog.Builder (тази) .create ();
  alertDialog.setTitle (Reset ...);
  alertDialog.setMessage (Сигурни ли сте?);
  alertDialog.setButton (OK, New DialogInterface.OnClickListener () {
  обществени невалидни OnClick (диалоговия DialogInterface, INT които) {
  // Тук можете да добавяте функции
  }
  });
  alertDialog.setIcon (R.drawable.icon);
  alertDialog.show ();

 4. Как да се появи прозорец, в Android Alert
 5. Спестете си заявление и да го ползвате. Можете да получите на снимката, както е показано по-долу.