• Компютри и Електроника
  • Програмиране

Как да напиша проста програма в C

В тази статия ще ви кажа как да се напише една проста програма, написана на C и C ++ за Windows и Linux. Тази статия счита следното: (1) създаване на работна директория за съхранение на програмата; (2) Отидете до директорията, и да създавате и записвате файл main.c или main.cpp на с текстов редактор; (3) да изработят и да стартирате програмата.

Стъпки

    Как да напиша проста програма в C
  1. Въведете includelt; stdio.HGT;

  2. Въведете includelt; stdlib.HGT;

INT главната () {ФОРМАТ (Здравей, свят) Return (о)


}

Как да напиша проста програма в C
  • Създаване на програма в езика за програмиране C на

    За създаване на програми в C и C ++ компилатор, трябва да зададете на Су / C ++. За да инсталирате компилатора в интернет, да намерите инструкции за подходящи за вашата операционна система.