• Компютри и Електроника
 • Office Software

Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред

Microsoft Excel е много добро средство за сортиране на информация по организиран начин. Тук е ръководство за сортиране на договорени покупки в азбучен ред.

Стъпки

  Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред
 1. Отворете Microsoft Excel.

 2. Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред
 3. Намери колоната, която искате да сортирате и се уверете, че името на всяка колона е написано с удебелен шрифт, в противен случай Excel ги сортира също.

 4. Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред
 5. Щракнете върху заглавието на върха на данните в колоната, която искате да сортирате. (Това дялове:. A - B - C - D - E - т.н за броя на колоните и редовете)

 6. Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред
 7. В лентата с инструменти ще намерите два бутона, съдържащи буквите A + Z.
  • Кликнете върху иконата с горен и долен Z да подредите данни във формата на растеж (като се започне с A).Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред

  • Кликнете върху иконата с Z горната и долната част на А за организиране на данните в упадък формат (като се започне от Z).Как да сортирате колоните в Microsoft Excel азбучен ред