• Компютри и Електроника
 • Office Software

Поставяне на първата буква в документ на Word

Ако искате да добавим и "вкус" в документи на Word, например, в историята или статия? Drop Cap, и там е такъв "осветяване", която ви позволява да показвате първата буква на параграф с главни букви.

Стъпки

  Поставяне на първата буква в документ на Word
 1. Поставете курсора в началото на параграфа, в която искате да поставите капачката капка.

 2. Поставяне на първата буква в документ на Word
 3. Отворете "Добавяне" и на "текст" чешмата "Drop Cap" - "Settings капка шапка". Диалогов прозорец "Drop Cap".

 4. Поставяне на първата буква в документ на Word
 5. Изберете типа на капачка капка: "Текстът" или "на терена".

 6. Поставяне на първата буква в документ на Word
 7. Изберете капачката на спад на шрифта. В "Drop Cap" в "Настройки", изберете капачката на спад на шрифта.

 8. Поставяне на първата буква в документ на Word
 9. Определете височината на редовете в менюто в "Drop Cap".

 10. Поставяне на първата буква в документ на Word
 11. Щракнете върху OK, за да вмъкнете капачка капка.