• Компютри и Електроника
  • Графичен Apps

Как да си направим градиент в Photoshop

Gradient инструмент в Photoshop - тя zashtryhovannaya график, като се започне с един цвят и отива в друга, което дава дълбочина на изображението и по-привлекателна.

Стъпки

    Как да си направим градиент в Photoshop
  1. Създаване на нов документ и изберете лентата с Gradient Tool.

  2. Как да си направим градиент в Photoshop
  3. Изберете своя цвят градиент, топ цвят е началната и крайната дъното.

  4. Как да си направим градиент в Photoshop
  5. Можете да избирате от много Toolbar стилове градиент, и след това кликнете и плъзнете мишката в посоката на мястото, където искате градиента.