• Компютри и Електроника
  • Графичен Apps

Как да промените фоновото изображение в MS Paint

Промяна на фона на снимки на хора, винаги е било трудно. Но не повече ....

Стъпки


  1. Изберете изображението, което искате да редактирате и да го отворите в MS Paint.


  2. Използване на функцията за избор свободна форма, изберете фоново изображение.


  3. След като изберете фонов режим, натиснете Delete от клавиатурата.


  4. Сега изображението вече има прозрачен фон. Изберете изображението, кликнете с десен бутон и отломки (копие).


  5. Отворете изображението, което искате да използвате като фон в друг прозорец MS Paint.


  6. Сега вмъквате изображения, както и можете да промените размера и го премести на воля.