• Интернет
  • Социални мрежи

Как да се гавриш с приятелите си с Facebook

В тази статия ще ви научи как да се справи шега, докато всичките си приятели във Facebook.

Стъпки

    Как да се гавриш с приятелите си с Facebook
  1. Отиди в групите и кликнете върху Създаване на група.

  2. Как да се гавриш с приятелите си с Facebook
  3. Добави към тази група всичките си приятели.

  4. Как да се гавриш с приятелите си с Facebook
  5. Начало на лафче с групата.

  6. По този начин, всички ваши приятели изведнъж се оказват в гигантски чат!