• Интернет
  • Социални мрежи

Как да се измъкнем от Skype

Знаеш ли как да се измъкнем от профила си, Skype, важно, особено ако го използвате на споделен компютър. За да се предотврати изтичане на лична информация и свързаните с това проблеми, винаги излизайте от профила си. За да научите как, вижте по-долу.

Стъпки

    Как да се измъкнем от Skype
  1. Отиди в главния прозорец на Skype.

  2. Как да се измъкнем от Skype
  3. Skype Кликнете в горния ляв ъгъл.

  4. Как да се измъкнем от Skype
  5. Щракнете Exit, за да се оттегли изцяло от Вашата сметка.