Създаване на игри в Excel

Тази статия ви казва как да се създаде проста игра на Excel, за да убие времето или да се шегува с вашите приятели и колеги.

Стъпки

  1. Отваряне на нов работен лист на Excel.

  2. Създаване на игри в Excel
  3. Задръжте Ctrl, изберете произволна клетка.

  4. Създаване на игри в Excel
  5. Щракнете върху първата избраната клетка.

  6. Създаване на игри в Excel
  7. Освободете клавиша Ctrl и натиснете Enter.

  8. Създаване на игри в Excel
  9. Използвайте въображението си и украсете клонове в техния избор.

Съвет

  • Можете да запазите тази игра.